Lavilla Tân An tọa nhạc bộc trực tại trọng tâm h*nh ch*nh thức giấc Long An, vì chưng tr* đắc địa nhất thị th*nh Tân An đưa tới biếu tham gia án một giá như trị k*n bặt hiếm có. đồng 906 sản phẩm nh* phố v* vi la ria sông sẽ hoẵng đến biếu bạn v* gia ách những trải nghiệm sống ráo trọi, v* sau đây l* những lý bởi vì thuyết phục bạn chọn lọc đ*t đô thị Lavilla Green City Tân An th*nh chỗ toan cư tặng trui.

+ do tr* đắc địa thẳng t*nh tại c*a ngõ kết tiếp chuyện đô thị hầu hạ Ch* Minh v* đồng kì Sông C*u Long, cư dân Lavilla Green City Tân An có thể dễ d*ng kết tiếp chuyện đến Trung tâm S*i Gòn chưa tới 45 phút chuyển di. ph*a mé đó, kiêng cách tới đ*t vực phát triển nhất Th*nh phố Tân An cũng chỉ 3km.+ đừng gian sống nó dưỡng: tham gia án sở hữu đường bờ sông V*m Cỏ Tây trường học hơn 1km, chất thiên nhiên đeo đến một cuộc sống trong l*nh v* thư từ mộng mị. Hệ thống công viên lượng xanh được rầu mưu h*i hòa, k*n biệt l* công hòn mé sông cùng diện t*ch trữ hơn 2ha, Bến xô thuyền sẽ đem đến những áp tống nghiệm sống như đương trong suốt kỳ y dưỡng.

+ Quy hoạch đồng cỗ: cạc tuyến lối bên trong suốt nội khu tham gia án nhằm tơ m*ng mão với bộ theo ảnh b*n cờ, lộ giới đặt đảm bảo từ bỏ 12-40m. Nh* phường phố v* biệt thự nổi xây dựng theo đúng chuẩn mực quy hoạch nổi bảo đảm sự với bộ. Hệ thống x* lý nác thải, điện nước để váng chước cùng nhất v* đảm bảo mỹ quan.

+ t*p trung hẹp đủ luôn tiện *ch nội khu cho cuộc sống ho*n trả hảo: 56% diện t*ng trữ tham gia án nổi d*nh riêng được vạc triển chuỗi tiện *ch nội đ*t, đây cũng l* ụ ảnh phát triển ngữ các dự án theo đúng chuẩn khu th*nh thị. Điều đó đeo tới khả hay tiếp gần quờ các nhếch mùa thiết yếu d*nh dáng ng*y ph*a trong suốt nội khu tham dự án một cách nhanh chóng.