Sau 15 năm d*i chuẩn mực bị, khu th*nh phố trai Long Waterpoint chứ chỉ ghi lại dấu lèn sâu sắc trong suốt tim khách qua những dò b*t n*a vách đánh, tham dự án đương vinh hạnh được nhân áp tống thưởng “đ*t tỉnh th*nh thắng nhất” tại trải thưởng bất đụng sản luỵ Á – yên bình Dương. dẫn giải thưởng l* sự khẳng toan những cam kết hạng chủ đầu tư phăng đơn cuộng với hưng thịnh vượng ph*a rìa sông V*m Cỏ Đông lịch s*
tham dự án trai Long Water Point giò chỉ nổi b*c nhờ c*y v*o bởi vì tr* c*a ngõ kết tiếp chuyện Th*nh phố hầu hạ Ch* Minh v* 13 thức giấc đồng bằng Sông C*u Long, với quy ụ lên tới 355ha đằng bờ sông V*m Cỏ Đông lịch s*, tham dự án hướng đến những chuẩn mực mới phắt khu tỉnh th*nh vệ rõ, l*m đổi thay cả thảy bộ mặt bất đụng sản Long An từ nhút nhát cho v*o mắt thị d*i ra năm 2019.

Nếu như Phú Mỹ Hưng ch*nh l* biểu trưng ngữ một đ*t th*nh phố rệ tinh trong những năm 2000, thời đến nay Waterpoint đương tiễn tới đơn biểu tượng mới lót xây dựng một quýnh quáng cùng văn minh sông nác, giữ nguyên vẹn nét truyền thống văn hóa xứ Tây sông nác cùng cùng đơn tiến đánh với với chuẫn hạng sống quốc tế nhưng thi thoảng tham gia án n*o có để.