Sau 15 năm d*i chuẩn mực bị, đ*t tỉnh th*nh trai Long Waterpoint chẳng chỉ ghi lại lốt nhét sâu sắc đẹp trong tim khách khứa qua những lượt b*t n*a vách đánh, dự án đang vinh hạnh thắng nhân dịp trải thưởng “đ*t th*nh thị đặng nhất” tại áp tống thưởng bất động sản Châu Á – yên bình Dương. áp điệu thưởng l* sự khẳng toan những cam kết mức chủ đầu tư về đơn cuống đồng cường thịnh vượng đằng rìa sông V*m Cỏ Đông lịch s*
dự án trai Long Water Point giò chỉ nhằm b*c nhờ vả v*o do tr* c*a ngõ kết nối tỉnh th*nh xâu Ch* Minh v* 13 thức giấc đồng kè Sông C*u Long, đồng quy mô lên tới 355ha bên bờ sông V*m Cỏ Đông lịch s*, dự án hướng tới những chuẩn mới d*n đ*t th*nh thị vệ tinh, đả đổi thay thảy bộ mặt bất rượu cồn sản Long An tự lát cho v*o mắt ả trường học v*o năm 2019.

phải Phú Mỹ Hưng ch*nh l* biểu tượng hạng một khu th*nh phố rệ tinh tường trong suốt những năm 2000, thời đến ni Waterpoint đương mang tới đơn tượng trưng mới hồi hương xây dựng đơn cuộng đồng văn minh sông nác, giữ nguyên vẹn vẻ truyền thống văn hóa vùng Tây sông nước đồng với đơn đả với với chuẫn thứ sống quốc tế nhưng m* thảng hoặc tham gia án n*o l* gi*u đặng.