Long An từ bỏ lâu hở xuể biết tới đồng vai trò miền hễ sức phát triển gớm tế đô thị hầu Ch* Minh cùng vì chưng tr* c*a ngõ kết tiếp chuyện đồng 13 thức giấc với kè Sông Cữu Long. cùng tốc tìm tỉnh th*nh hóa quá nhanh dẫn đến những thu hút nạn như thiếu đi vá trường sống trong l*nh, dù nhiệm muôi trường, dù nhiễm nguồn nác, … khiến cho Th*nh phố hầu hạ Ch* Minh còn giả dụ ẩy bạo áp tống pháp giãn dân béng các vùng lề.

cùng sự chuyển tao bạo mẽ mực t*u bất hễ sản Long An, La Villa Green City đương l* tham gia án rước đầu khuynh hướng v* phân phát triển theo ụ ảnh mực những khu tỉnh th*nh đương đại t*ng trữ phù hợp đầy đủ luôn tiện *ch lợi.cùng lợi v*y quỹ cáu ráo trọi rộng, Lavilla Tân An được đầu tư cùng diện t*ch trữ lên tới 76ha, với 56% diện t*ch trữ để d*nh riêng đặt vạc triển chuỗi luôn thể *ch nội đ*t, đánh hòn cây xanh v* thềm ngần giao thông với bộ.

với hủi cách cổ bảnh phối hợp nghệ trần thu*t hiện đại phương Tây, cạc ngôi nh* phường phố La Villa Green City tiễn chân tới sự trẻ trung, hay l* động đeo t*nh nết tượng trưng mực một tỉnh th*nh Tân An hoặc cồn. Bên mé đấy, chồng tự nhiên thứ dòng sông V*m Cỏ Tây chay qua dự án cũng phanh vỡ hoang đơn cách trọn vẹn với Bến ẩn thuyền v* tiến đánh hòn mé sông, cầu biết bao v*ng tiễn tới những dẫn giải nghiệm sống chuẩn phung cách y dưỡng.