Search:

Type: Posts; User: HuynhOnl78

Search: Search took 0.00 seconds.

 1. Tăng cường kháng thể đẩy lùi covid

  TĂNG CƯỜNG KHÁNG THỂ ĐẨY LÙI COVID


  SỮA NON DÀNH CHO NGƯỜI LỚN TUỔI

  KHÁNG THỂ được v* như l* 1 loại vắc xin tự nhiên giúp cơ thể chủ động phòng...
 2. Tăng cường kháng thể đẩy lùi covid

  TĂNG CƯỜNG KHÁNG THỂ ĐẨY LÙI COVID


  SỮA NON DÀNH CHO NGƯỜI LỚN TUỔI

  KHÁNG THỂ được v* như l* 1 loại vắc xin tự nhiên giúp cơ thể chủ động phòng...
 3. Replies
  0
  Views
  45

  Dùng kháng thể, kệ kháng sinh

  DÙNG KHÁNG THỂ, KỆ KHÁNG SINH


  Cùng giải mã những cơ chế giúp con tăng cường miễn dịch, phòng chống ốm vặt m* không cần lạm dụng thuốc kháng sinh....
 4. Kháng thể - lớp “tường th*nh” bảo vệ cơ thể vững chắc

  KHÁNG THỂ - LỚP “TƯỜNG THÀNH” BẢO VỆ C* THỂ VỮNG CHẮC


  1. Kháng thể l* gì?

  Kháng thể (antibody) l* những phân t* có bản chất l* glycoprotein...
 5. Replies
  0
  Views
  52

  Sữa Non Úc Wealthy Health

  KHÁNG THỂ - LỚP “TƯỜNG THÀNH” BẢO VỆ C* THỂ VỮNG CHẮC


  1. Kháng thể l* gì?

  Kháng thể (antibody) l* những phân t* có bản chất l* glycoprotein...
 6. Replies
  0
  Views
  52

  sữa non clostrum

  LÝ DO PHẢI BỔ SUNG KHÁNG THỂ CHO NGƯỜI CAO TUỔI

  Hệ thống miễn dịch l* một mạng lưới rất phức tạp của các loại tế b*o tương tác với nhau. Nếu...
 7. Replies
  0
  Views
  51

  sữa non Úc

  KHÁNG THỂ - LỚP “TƯỜNG THÀNH” BẢO VỆ C* THỂ VỮNG CHẮC


  1. Kháng thể l* gì?

  Kháng thể (antibody) l* những phân t* có bản chất l* glycoprotein...
 8. Replies
  0
  Views
  47

  sữa non cho bé

  LÝ DO PHẢI BỔ SUNG KHÁNG THỂ CHO NGƯỜI CAO TUỔI

  Hệ thống miễn dịch l* một mạng lưới rất phức tạp của các loại tế b*o tương tác với nhau. Nếu...
 9. Replies
  0
  Views
  35

  sữa non Úc

  SỮA NON CÓ TÁC DỤNG GÌ ĐẶC BIỆT?



  1. Sữa non, sữa non colostrum l* gì?

  Sữa non (hay còn gọi l* sữa đầu) l* sữa mẹ được tạo th*nh khi sản phụ...
 10. Replies
  0
  Views
  49

  sữa non Úc Wealthy Health

  SỮA NON CÓ TÁC DỤNG GÌ ĐẶC BIỆT?



  1. Sữa non, sữa non cho bé l* gì?

  Sữa non (hay còn gọi l* sữa đầu) l* sữa mẹ được tạo th*nh khi sản phụ mang...
 11. Replies
  0
  Views
  55

  sữa non Úc

  KHOẢNG TRỐNG MIỄN DỊCH VÀ VAI TRÒ KHÁNG THỂ IGG



  Tại hội thảo Dinh dưỡng miễn dịch v* xu hướng bổ sung kháng thể IgG cho trẻ, Sữa non loại n*o tốt ,...
 12. Replies
  0
  Views
  27

  For Sale: Sữa Non Úc Wealthy Health

  SỮA NON CÓ TÁC DỤNG GÌ ĐẶC BIỆT?



  1. Sữa non, sữa non colostrum l* gì?

  Sữa non (hay còn gọi l* sữa đầu) l* sữa mẹ được tạo th*nh khi sản phụ...
 13. Replies
  0
  Views
  50

  sữa non Úc Wealthy Health

  KHÁNG THỂ - LỚP “TƯỜNG THÀNH” BẢO VỆ C* THỂ VỮNG CHẮC


  1. Kháng thể l* gì?

  Kháng thể (antibody) l* những phân t* có bản chất l* glycoprotein...
 14. Replies
  0
  Views
  55

  sữa non cho bé

  KHOẢNG TRỐNG MIỄN DỊCH VÀ VAI TRÒ KHÁNG THỂ IGG



  Tại hội thảo Dinh dưỡng miễn dịch v* xu hướng bổ sung kháng thể IgG cho trẻ, khoảng trống miễn...
 15. Replies
  0
  Views
  111

  sữa non cho bé

  SỮA NON CÓ TÁC DỤNG GÌ ĐẶC BIỆT?



  1. Sữa non, Sữa non úc l* gì?

  Sữa non (hay còn gọi l* sữa đầu) l* sữa mẹ được tạo th*nh khi sản phụ mang thai...
 16. Replies
  0
  Views
  99

  sữa non Úc

  DÙNG KHÁNG THỂ, KỆ KHÁNG SINH


  Cùng giải mã những cơ chế giúp con tăng cường miễn dịch, phòng chống ốm vặt m* không cần lạm dụng thuốc kháng sinh....
 17. Replies
  0
  Views
  47

  Sữa Non Úc Wealthy Health

  CÁCH PHÒNG BỆNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI VÀO MÙA ĐÔNG

  Một số bệnh người cao tuổi thường gặp vào mùa đông là:

  Ch*m khô: Thời tiết lạnh và hanh...
 18. Replies
  0
  Views
  101

  Sữa Non Úc Wealthy Health

  KHÁNG THỂ - LỚP “TƯỜNG THÀNH” BẢO VỆ C* THỂ VỮNG CHẮC


  1. Kháng thể l* gì?

  Kháng thể (antibody) l* những phân t* có bản chất l* glycoprotein...
 19. Replies
  0
  Views
  94

  sữa non clostrum

  SỮA NON CÓ TÁC DỤNG GÌ ĐẶC BIỆT?



  1. Sữa non, sữa non úc wealthy health l* gì?

  Sữa non (hay còn gọi l* sữa đầu) l* sữa mẹ được tạo th*nh khi sản...
 20. Replies
  0
  Views
  99

  sữa non clostrum

  DÙNG KHÁNG THỂ, KỆ KHÁNG SINH


  Cùng giải mã những cơ chế giúp con tăng cường miễn dịch, phòng chống ốm vặt m* không cần lạm dụng thuốc kháng sinh....
Results 1 to 20 of 20