Trong thời gian lỡ trải qua hẳn gi*u người nhỉ biết tới tham dự án Green City còn đánh mưa l*m gió trên thị trường học bất cồn sản bên Nam. tham dự án nhằm vạc triển theo mô ảnh đ*t tỉnh th*nh khép k*n thẳng tắp tại c*a ngõ kết tiếp chuyện thị th*nh xâu Ch* Minh v* 13 tỉnh giấc xứ Tây với định hướng trở th*nh khu thị th*nh kiểu mẫu mực tỉnh giấc Long An.kép hát vẻ thông báo khách d*nh cần biết trước nhát chọn lọc đầu tư tại Lavilla Tân An:

+ Lavilla Green City Tân An phanh đầu tư v* phát triển vị trằn Anh Group v* Đồng Tâm Group, 2 một vị có uy t*n lâu thế hệ v* rất có th*nh đả tại thị trường Long An.

+ tham dự án sở hữu 2 bình diện tiền lối Hùng vương vãi v* Quốc bại lộ 1A, 2 tuyến lối quan yếu b*c nhất tỉnh giấc Long An. Ngo*i ra từ tham gia án chỉ tắt hơi 2km thắng kết tiếp kiến đến Cao lao Trung lương hướng.

+ La Villa Green City sở hữu đ*ng bờ sông V*m Cỏ Tây trường học hơn 1000m, dòng sông tiễn chân đến nhựa sống mãnh tê liệt v* sự thịnh vượng d*nh cho cược sống của cư dân.

+ Tổng diện t*ng trữ tham gia án 76ha, giai đoạn 1 triển khai 906 sản phẩm nh* phố xá thương nghiệp, ghét phông nền v* vi la lề sông.

+ 56% diện điển t*ch giai đoạn 1 thắng d*nh riêng đặng vạc triển hạ cỡ giao thông, hệ thống đả viên lượng xanh v* chuỗi một thể *ch k*n quyền d*nh tặng cư dân.