Sau 15 năm trường chuẩn mực bị, đ*t đô thị Nam Long Waterpoint giò chỉ ghi lại vệt ấn sâu sắc trong suốt lòng khách khứa trải qua những lượt mở n*a th*nh đánh, dự án còn vinh hạnh nhằm nhân dịp giải thưởng “đ*t thị th*nh đặt nhất” tại áp điệu thưởng bất cồn sản luỵ Á – thanh bình Dương. giải thưởng l* sự khẳng định những cam kết thứ chủ đầu tư d*n một quýnh đồng hưng thịnh vượng đằng ria sông V*m Cỏ Đông lịch s*
tham dự án Nam Long Water Point chẳng chỉ nổi b*c c*y v*o bởi vì tr* c*a ngõ kết tiếp Th*nh phố xâu chấy Minh v* 13 thức giấc đồng bằng Sông C*u Long, đồng quy ụ lên tới 355ha bên bờ sông V*m Cỏ Đông lịch s*, tham gia án hướng tới những chuẩn mực mới béng khu đô thị rệ to*n, đả thay đổi to*n bộ khuân mặt bất động sản Long An từ tã cho ra mắt ả trường học v*o năm 2019.

giả dụ Phú Mỹ Hưng ch*nh l* tượng trưng thứ đơn khu đô thị rệ rặt trong những năm 2000, thời tới nay Waterpoint đương đưa tiễn tới đơn tượng trưng mới nhút nhát xây dựng đơn quýnh quáng đồng văn minh sông nác, giữ nguyên vẹn nét truyền thống văn hóa miền Tây sông nác với cùng đơn đả đồng với chuẫn cụm từ sống quốc tế nhưng m* hiếm tham gia án n*o l* nhiều đặng.