thông báo v* quy định sau đây tốt tr*ch tự ăn x*i chuẩn mực DDP-17 trớt kiểm soát chất lượng thương mại v* tiếp tục thị Nhân hạt điều v*y Ủy ban ghê tế ngọc trai Âu Của liên hợp quốc (UNECE) ban h*nh ta năm 2013.

nhân dịp điều nguyên hột (whole)

nhân dịp vốn liếng hạt điều xuể s* dụng trong lĩnh vực:

- phường háp vặt năng tợp nặng (snack) tuej nhiên, dùng cho ng*nh l*m nghiệp choé biến sâu như rang, rán hay l* tẩm v*y.

- dùng tỏng sinh sản bánh nướng v* ng*nh bánh kẹo.

Nhân điều vỡ (pieces)

Theo ăn x*i chuẩn mực kỹ thuât, hạt điều nhân dịp vỡ lẽ thắng phân vách các loại như bảng sau:

Nhân điều tan vỡ nổi s* dụng trong danh thiếp lĩnh vực sau: sản xuất bánh keo kiết hay bánh nước, bọn tọng ngọt v* ngũ cốc.

Nhân điều vụn(Diced/ Baby Bits)

nhân dịp điều vụn hay l* còn đòi l* "baby bits" (miểng nhỏ) hoặc "Granuales' (hột vụn bé) gi*u ăn tiêu chuẩn mực kỹ tường thu*t đề nghị k*ch thước tối thiểu đừng lọt qua s*ng nhiều lối k*nh lỗ lã 1,70mm.

Nhân điều vụn đặt dùng trong lĩnh vực sản xuất bánh kẹo, chế biến ngũ li phối bổ nh*o hay l* vãi tủ kiêng trên kem.

Bột Nhân điều

Bột nhân dịp điều l* khoảng bột mịn thắng dùng tặng sinh sản bò điều năng hỗn tạp bột điều sệt, c* ri Ấn cỡ, trong suốt đánh nghiệp sản xuất bánh keo kiết.

Xem thêm: Loại H*ng V* Thông Số Kỹ Thu*t Của Hạt Điều