X* lý nhiệt l* đơn trong những đánh xong xuôi quan yếu nhất trong suốt quá đệ chế biến hột điều. X* lý nhiệt được mục mục tiêu tạo ra khe hả giữa tầm vỏ điều v* nhân dịp điều, đánh tặng vỏ mềm mỏng v* dễ tách ra hơn, từ đấy tương trợ tặng nấc bóc tách vỏ điều trong bước tiếp theo của quy đệ chế biến hột điều.

bây chừ nhiều hai tiến đánh nghệ x* lý nhiệt được dùng phổ quát trong lĩnh vực sinh sản hột điều l* công nghệ rang (x* lý kè nhiệt) v* đả nghệ hâm kì cọ hơi nác.

X* lý hạt điều tuần tra đánh nghệ rang - X* lý nhiệt

Phương pháp n*o l* s* dụng nhiệt để tác cồn trực đấu ra hột điều, đánh biếu vỏ hột phình lên tạo v*o từng hãy giữa vỏ v* nhân dịp. Theo đó, gi*u hai cách tốt x* lý hạt điều kè đánh nghệ rang l* rang thường trực nối v* rang trogn ơ vỏ điều.

Rang túc trực tiếp chuyện đơn giản - đương gọi l* phương pháp sủa (Drum roasting)

Cách thực h*nh: hạt điều nhằm biếu ra h*u sự tảo, sau đó để đốt lạnh tuần tra l*a hỉ, l*a tã n* sẽ bén v*o hòm v* đả cho hạt điều hốt cháy chốc cù trong suốt áo quan. buổi cháy, cây dẫu có trong suốt vỏ sẽ phịu v*o v* tạo th*nh danh thiếp tiếng nổ rỏ (vỏ hạt ninh ra tiến đánh lớp dẫu bắn v*o ngo*i). lượng ơ vỏ hốt cháy giúp giữ nhiệt trên dưới cao trong h*u sự con quay ổn định. hột điều tốt quay trong suốt cỗ áo tìm kiếm 2 đến 4 phú, sau đấy s* dụng tro bếp đ*y lên để d*p l*a v* hấp thu lượng ô dù vỏ đằng ngo*i hột, buổi nè thâu thắng hạt v* có trạng thái chuyển trải qua nức tách vỏ.

quách ảnh thức, có thể chộ phương pháp n*o l* na ná như cách nướng hạt điều m* người dân ở cạc miền trồng trọt điều nước min hay s* dụng. Ưu điểm hạng phương pháp n*y l* việc lột xác vỏ nhiều thể s*t v* tỷ lệ nhân nguyên l*nh cao. cơ m*, phương pháp n*o l* lại dẫn đến tỷ châu lệ hạt bị cháy xém cao, chồng cây nhân dịp thấp, không thu lót xuể ô vỏ điều v* muôi trường sản xuất rất ô dù nhiễm, hình hưởng tiêu cực tới người cần lao. Ch*nh vì thế nhưng m* phương pháp rang trực tiếp kiến như chũm n*o c*n như thường đương phanh s* dụng trong suốt ng*nh sản xuất điều hiện giờ nữa.

Nguồn: X* lý hạt điều bằng công nghệ rang – Rang trực tiếp đơn giản