Trong thời kì nhỡ sang chắc có người hãy biết đến dự án Green City đang l*m mưa tiến đánh gió trên ả d*i bất đụng sản đằng Nam. dự án nhằm phân phát triển theo mô ảnh khu thị th*nh khép đặc thẳng tại c*a ngõ kết tiếp tục th*nh thị xâu Ch* Minh v* 13 thức giấc xứ Tây với toan hướng trở th*nh khu tỉnh th*nh gương mẫu của thức giấc Long An.kẹp vẻ thông báo khách khứa dãy cần biết trước lót lựa chọn đầu tư tại Lavilla Tân An:

+ Lavilla Green City Tân An đặt đầu tư v* phân phát triển bởi è Anh Group v* với bụng Group, 2 đơn v*y nhiều uy t*n lâu đời v* rất có vách l*m tại thị d*i Long An.

+ tham gia án sở hữu 2 bình diện tiền đ*ng Hùng vương vãi v* Quốc Lộ 1A, 2 tuyến đ*ng quan trọng b*c nhất tỉnh giấc Long An. ngoại giả từ dự án chỉ mệnh chung 2km nhằm kết nối đến Cao xông Trung Lương.

+ La Villa Green City sở hữu đường bờ sông V*m Cỏ Tây trường hơn 1000m, thòng sông hoẵng đến nhựa sống mãnh kém v* sự phồn thịnh vượng d*nh tặng cá sống hạng cư dân.

+ Tổng diện t*ch tụ dự án 76ha, giai đoạn 1 khai triển 906 sản phẩm nh* phố thương mại, đất nền nã v* vi la ria sông.

+ 56% diện trữ tuổi 1 xuể d*nh riêng đặt phát triển vỉa hè chừng liên lạc, hệ thống l*m hòn cây xanh v* chuỗi luôn thể *ch lợi k*n quyền d*nh biếu cư dân.