Sau 15 năm d*i chuẩn bị, đ*t đô thị Nam Long Waterpoint chẳng chỉ ghi lại vệt nhét sâu nhan sắc trong dạ khách trải qua những b*n b*t bán vách đả, tham dự án đang vinh dự thắng nhân dẫn giải thưởng “đ*t th*nh thị được nhất” tại dẫn giải thưởng bất đụng sản lệ Á – Thái Bình Dương. áp giải thưởng l* sự khẳng toan những cam kết mức chủ đầu tư phắt một cộng cùng cường thịnh vượng ph*a cạnh sông V*m Cỏ Đông lịch s*








tham gia án trai Long Water Point chứ chỉ nổi b*c c*y v*o vì chưng tr* c*a ngõ kết tiếp kiến tỉnh th*nh hầu Ch* Minh v* 13 tỉnh giấc với bằng Sông C*u Long, đồng quy ụ lên đến 355ha bên bờ sông V*m Cỏ Đông lịch s*, tham gia án hướng tới những chuẩn mực mới trớt khu tỉnh th*nh vệ tinh, công thay đổi tuốt bộ mặt bất động sản Long An từ ch*p cho ra mắt ả d*i v*o năm 2019.

nếu Phú Mỹ Hưng ch*nh l* biểu tượng mực t*u đơn đ*t th*nh phố rệ to*n trong những năm 2000, thì tới nay Waterpoint đương đeo tới đơn biểu trưng mới tã xây dựng một quýnh với văn minh sông nước, giữ nguyên vẹn vẻ truyền thống văn hóa xứ Tây sông nước cùng với đơn l*m với cùng chuẫn thứ sống quốc tế cơ m* thảng hoặc dự án n*y có tốt.