trong suốt thời kì nhỡ qua rắn chắc lắm người thoả biết đến tham dự án Green City còn l*m mưa công gió trên ả trường bất động sản ph*a trai. tham gia án tốt vạc triển theo ụ hình đ*t th*nh phố khép đặc thẳng thớm tại c*a ngõ kết tiếp tục đô thị xâu Ch* Minh v* 13 thức giấc vùng Tây cùng định hướng trở th*nh khu th*nh phố gương mẫu ngữ tỉnh Long An.kép hát vẻ thông tin khách khứa d*nh dáng cần biết trước khi lựa chọn đầu tư tại Lavilla Tân An:

+ Lavilla Green City Tân An đặng đầu tư v* phạt triển vị trằn Anh Group v* cùng dạ Group, 2 đơn bởi gi*u uy t*n lâu thế hệ v* rất nhiều vách đánh tại ả d*i Long An.

+ dự án sở hữu 2 phương diện tiền lối Hùng vương vãi v* Quốc bại lộ 1A, 2 tuyến lối quan yếu b*c nhất tỉnh giấc Long An. Ngo*i ra tự tham gia án chỉ tắt nghỉ 2km phanh kết đấu đến Cao xông Trung tiền lương.

+ La Villa Green City sở hữu đ*ng bờ sông V*m Cỏ Tây d*i hơn 1000m, thòng sông tiễn chân đến sức sống mãnh bại liệt v* sự thịnh vượng d*nh tặng cuộc sống mực cư dân.

+ Tổng diện t*ch tụ tham gia án 76ha, giai đoạn 1 khai triển 906 sản phẩm nh* phường phố thương mại, gắt gao phông nền v* vi la cạnh sông.

+ 56% diện trữ thời đoạn 1 xuể d*nh riêng đặng vạc triển lề đường kiêng kị liên lạc, hệ thống tiến đánh viên lượng xanh v* chuỗi tiện thể *ch đặc quyền d*nh tặng cư dân.