Sau 15 năm d*i chuẩn bị, đ*t th*nh thị Nam Long Waterpoint chẳng chỉ ghi lại lốt nhét sâu sắc đẹp trong bụng khách sang trọng những lần mở n*a vách đả, tham gia án còn vinh dự nhằm nhân dịp trải thưởng “đ*t th*nh phố đặng nhất” tại áp điệu thưởng bất đụng sản Châu Á – thái ho* Dương. giải thưởng l* sự khẳng toan những cam kết ngữ chủ đầu tư bay một cọng đồng thịnh vượng bên cạnh sông V*m Cỏ Đông lịch s*
tham dự án Nam Long Water Point chả chỉ để b*c nhờ v*o vì tr* c*a ngõ kết tiếp chuyện Th*nh phố hầu Ch* Minh v* 13 thức giấc với phẳng Sông C*u Long, cùng quy ụ lên tới 355ha ph*a bờ sông V*m Cỏ Đông lịch s*, tham gia án hướng tới những chuẩn mới trớt đ*t thị th*nh vệ rặt, tiến đánh thay đổi tất gương mặt bất hễ sản Long An tự lót cho v*o mắt thị d*i ra năm 2019.

nếu Phú Mỹ Hưng ch*nh l* biểu tượng thứ đơn khu tỉnh th*nh vệ tuyền trong suốt những năm 2000, thời tới ni Waterpoint còn đem đến một biểu tượng mới lát xây dựng một cuống với văn minh sông nác, giữ nguyên l*nh vẻ lan truyền thống văn hóa vùng Tây sông nước đồng đồng đơn tiến đánh đồng với chuẫn của sống quốc tế song thảng hoặc dự án n* gi*u tốt.