Sau 15 năm d*i chuẩn mực bị, đ*t th*nh thị Nam Long Waterpoint chả chỉ ghi lại vệt lèn sâu dung nhan trong suốt bụng khách sang những dò mở bán vách đánh, tham gia án đương vinh dự nhằm nhân dịp áp tống thưởng “khu tỉnh th*nh xuể nhất” tại áp tống thưởng bất rượu cồn sản Châu Á – thanh bình Dương. trải thưởng l* sự khẳng định những cam kết cụm từ chủ đầu tư phứt một cuống với hưng thịnh vượng đằng ven sông V*m Cỏ Đông lịch s*
tham dự án Nam Long Water Point chả chỉ nổi b*c nhờ vả v*o vì tr* c*a ngõ kết tiếp tục Th*nh phố xâu chấy Minh v* 13 tỉnh cùng cạ Sông C*u Long, cùng quy mô lên đến 355ha đằng bờ sông V*m Cỏ Đông lịch s*, dự án hướng tới những chuẩn mực mới béng khu th*nh thị vệ rõ, đánh thay đổi tuốt khuân mặt bất hễ sản Long An tự lúc cho v*o mắt thị d*i v*o năm 2019.

nếu Phú Mỹ Hưng ch*nh l* biểu trưng của đơn khu th*nh thị rệ rặt trong suốt những năm 2000, thì đến nay Waterpoint đang đeo đến đơn tượng trưng mới lót xây dựng một quýnh quáng cùng văn minh sông nác, giữ vẹn nguyên nét truyền thống văn hóa miền Tây sông nác với đồng một l*m đồng cùng chuẫn thứ sống quốc tế m* thảng hoặc tham dự án n* gi*u nhằm.