Sau 15 năm trường học chuẩn mực bị, khu tỉnh th*nh trai Long Waterpoint chẳng chỉ ghi lại dấu nhét sâu dung nhan trong vâng khách sang trọng những dò b*t bán vách đánh, tham dự án đương vinh dự được nhân dịp trải thưởng “đ*t thị th*nh nhằm nhất” tại trải thưởng bất đụng sản Châu Á – yên bình Dương. giải thưởng l* sự khẳng toan những cam kết cụm từ chủ đầu tư d*n đơn cuống cùng hưng vượng vượng đằng rìa sông V*m Cỏ Đông lịch s*
tham dự án trai Long Water Point chẳng chỉ đặng b*c nhờ vả ra vì chưng tr* c*a ngõ kết tiếp chuyện Th*nh phố xâu Ch* Minh v* 13 tỉnh giấc cùng kè Sông C*u Long, đồng quy ụ lên tới 355ha đằng bờ sông V*m Cỏ Đông lịch s*, tham gia án hướng đến những chuẩn mực mới trớt khu th*nh phố rệ to*n, l*m đổi thay thảy khuân mặt bất rượu cồn sản Long An từ bỏ tã biếu v*o mắt thị trường học v*o năm 2019.

giả dụ Phú Mỹ Hưng ch*nh l* biểu trưng hạng một đ*t th*nh phố rệ r*nh trong những năm 2000, thì tới nay Waterpoint đang đưa tiễn tới một biểu trưng mới nhát xây dựng đơn quýnh quáng cùng văn minh sông nác, giữ vẹn nguyên nét lan truyền thống văn hóa miền Tây sông nước với đồng một đả cùng đồng chuẫn của sống quốc tế cơ m* hiếm dự án n* có tốt.