tháp c*nh (ghép c*nh) l* phương pháp nhân dịp hệt vô t*nh hạnh tiến đánh cho 2 cây lắp thẳng tuột nhau v* đấu đơm hết như một cây ho*n chỉnh. danh thiếp kiểu ghép c*nh dùng phổ biến cho cây điều nhiều:

- tháp chêm (wedge grafting) gồm 2 cách: ghép lượng mầm (đương đòi l* ghép trên thân thể trục lá mống cụt - Epicotyl grafting) v* ghép trên gỗ mềm mỏng (soft wood grafting).

- tháp ván (veneer grafting).

- ghép ph*a (side grafting).

- ghép xáp (approach grafting).

thì mùa:

Theo khiếp nghiệm nhồi chừng, thì kỳ tháp c*nh thắng nhất trong suốt năm trùng hiệp với pha đâm trưởng lộn xộn lung tung mực cây điều v* trong bất kỳ trường hiệp n*o l* sau nhút nhát tháp xong nếu gi*u 2 cọ lỡi thẳng giáp điều kiện phứt nhiệt dạo l* tối ưu tặng lượng.

Gốc tháp:

trong tất cả cạc kiểu ghép đền rồng s* dụng cạc lượng con từ hạt lắm giai đoạn ăn nh*p công gốc ghép v* chả chộ lắm tiệm quả xấu nè v*y gốc ghép hoi ra cho cây ghép cũng như chơi thấy lắm xảy ra hiện nay tuyệt nhiên không tương xứng giữa c*nh tháp v* gốc ghép hẵng chọn (Angles G.K. (1969). Anacardium occidentale. Ecology and botany in relation lớn propagation F.A.O. Conference on propagation on tropical and subtropical fruits . 9-1969, London).

Lựa chọn v* x* lý c*nh tháp:

C*nh tháp nổi chọn lựa từ bỏ những cây bu thoả được tuyển chọn phanh thu hột tiến đánh gì hay l* nổi nhất l* từ bỏ vườn giống cây nạ phải gi*u. đền lựa danh thiếp c*nh từ 6 - 8 tháng thời đoạn (tùy đề nghị mực t*u kiểu tháp), lắm đỉnh chồi mẫm trọn.#, vỏ m*u nâu lạnh lùng, d*i kiêng 8 - 10 cm. đừng bởi v*y lựa c*nh ghép h* ra khoa ở vụ trước hay chồi băng. C*nh tháp hãy chọn cần nhằm x* lý ton hót vứt các phiến lá (đền rồng l* 8 - 10 phiến lá tương ứng với bề trường học 8 - 10cm) chỉ tốt lại cọng lá trước hồi hương hốt lấy c*nh tháp từ 7 - 10 ng*y. C*nh ghép ton hót tới đâu s* dụng trưởng đến đó thẳng trong ng*y l* thắng nhất. trường th*ch hợp giò dùng cả, giả dụ giữ cho c*nh tháp nhất l* chỏm chồi giò phanh khô khan kì cọ cách tốt danh thiếp c*nh tháp ra trong suốt túi nilon tuyệt trần (tiệt đối x* không xuể dùng bao nilon đã đựng chia bón) gi*u chứa chấp rêu ẩm hoặc mùn cưa ẩm nhằm biểu quản. thời kì biểu quản l* tối đa 1 - 2 ng*y.

Nguồn: Nhân giống điều bằng phương pháp vô t*nh – Ghép c*nh