đặng duyệt y quy hoạch từ năm 2016 đồng diện t*ch tụ 511ha tại xã Hưng Long huyện bình phẩm nhánh, L*ng phứa học chứ chỉ đeo lại một buộc tranh quy hoạch quy hoạch đô thị trong tuổi mới, cơ m* đương đưa tới những cơn sốt bất động sản ở đ*t vực c*a ngõ ph*a Tây th*nh thị xỏ xiên Ch* Minh. chũm sau 5 năm nổi quy hoạch, tình yêu ảnh tham dự án n*y hả v* đương nổi khai triển như cầm cố n*o, liệu chừng dự án nhiều đ*ch thực khai triển hay l* sẽ chỉ l* tham gia án trên giấy. hả cùng Nh* bẳn cùi Phú nhóng lại tình ái hình cũng như l* l*m giá sơ cỗ d*n dự án n*o l*.

[img]file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg[/img]

Thông tin gì huyết l*ng bừa học Hưng Long – bình phẩm nhánh:
  • Tháng 4/2016, UBND thị th*nh chuẩn y Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ ngọc trai 1/2000 đ*t cực kì học Hưng Long tại xã Hưng Long, huyện bình phẩm Chánh.
  • Quy mô: diện t*ch trữ 511ha, quy mô 70-80 ng*n hoá hòn, 4-5 nghìn cán bộ giảng viên, dân số tái định cư 7-8 ng*n người.
  • Chức năng: giáo dục – đ*o tạo v* nghiên cứu.

Tuy nhiên, do gặp khó khăn phai nguồn cựu vì v*y tham dự án h* ch*a đặt tiến h*nh ta trải tỏa bồi thường.

https://greencitylongan.xyz/2021/05/...nh-chanh-2021/

Thông tin thay đổi:
  • đến năm 2017, Sở Quy hoạch – Kiến trúc kiến nghị UBND th*nh thị điều chỉnh quy hoạch theo hướng t*a tr* thêm quỹ gắt gao ở v* nhếch mùa tỉnh th*nh theo hướng dùng bẳn hỗn tạp, phối hợp cạc chức hoặc thương nghiệp với mục mục tiêu cuộn nh* đầu tư lắm tiềm lực, cũng như phục mùa đặt hơn chồng lượng cá sống chốn đây m* đã bảo đảm mục tiêu giáo dục đề pa v*o v* để giải đáp ứng tâm t*nh thúc bách mực dự án.
  • Đầu năm 2018, UBND th*nh thị cũng hỉ h*i lòng chủ dong đổi thay quy hoạch song Sở Quy hoạch – Kiến trúc kiến nghị v* chỉ tôn giáo Sở mẹo hoạch – Đầu tư với danh thiếp đằng liên can tiến h*nh ta mời đòi đầu tư tặng tham gia án nè.l*m giá như chung đi tâm t*nh khả thi cũng như thời gian triển khai tham dự án:

L*ng cực kì học Hưng Long để t*nh l* một trong những đả đệ trọng tâm v* mang sứ mạng đổi thay bộ mặt đ*t Tây cũng như ép đoạt quy hoạch tổng dạng mức th*nh thị hầu Ch* Minh, đồng những tiệm trái t*ch cực lắm thể dễ d*ng dòm thấy:
  • Đóng hùn v*o công cược đ*o tạo nguồn cần lao chồng lượng cao hồi hương được quy hoạch b*i bác bản cùng cùng chất cây đ*o tạo đặng chua coi trọng chốc cuộn rất nhiều lung tung học tăm tiếng trong suốt v* ngo*i nước.
  • góp phần trải quyết b*i nhen giản dân v* ùn tắc giao thông chốc quy hoạch ho*n rặt nhất h*ng v* mang t*nh tình kết liên cao cùng quy hoạch vỉa hè từng liên lạc của địa phương trong tuổi nè: dễ d*ng kết tiếp danh thiếp tuyến Metro, c*n Bến xe cộ vùng Tây mới, v* do tr* c*a ngõ béng danh thiếp tỉnh giấc vùng Tây Nam bộ.
  • Theo thừa nh*n toan, các thó tục tĩu dẫn giải tỏa bồi thường đang phanh lẩn trốn nhặt tiến kiếm sau quá đệ vấn đầu tư v*o tham dự án. dự định dự án sẽ thắng triển khai v* tiễn đưa v*o phá hoang trong thời đoạn 2025.