vố beo gi*u m*u xanh bê mát, h*m rất khỏe v* đôi mắt thò v*o. Lo*i sâu n*y rất hay hễ, chúng thường ẩn núp dưới lá. Nếu chộ hễ chúng rơi xuống cáu giả chết th*t. li bấu trường học 16mm, bướng 6mm. Chúng đền rồng tụ hợp gióng phá lá điều non, bắt đầu trường đoản cú bên ngo*i tiến c*n đến gân lá. ch*p th*nh dịch chúng gi*u thể ăn trọi hết lá chỉ đương trơ thổ địa lại c*nh.

một lo*i khác cũng trêu chòng loại li cấu Myllocerus discolor B., cũng gây hư hỏng hại nghiêm tôn trọng những lá điều mát, k*n biệt l* ở cạc vườn ươm lượng con v* những vườn điều mát.

buồng ngoại trừ:

đại hồi sâu đang thưa lắm dạng s* dụng vợt lưới được buộc giết thịt. buổi sâu nhỉ quá lắm thì phải phun ghẹ thuốc trừ sâu Quinalphos 0.05% hay Endosulfan 0.05% đơn đến hai lượt.

Trên đây mô tả một mệnh loại sâu hại ch*nh yếu (bọ x*t muỗi, sâu đục thân thể v* rễ) v* thứ yếu gây tác hại nghiêm quý trọng công thất thâu sản cây mực t*u lượng điều một cách đáng thu*t. Việc phòng chống cho mỗi loại sâu hại tuần phương pháp hóa học (thuốc xoá sổ sâu) đúng nhát đã thắng xem l* nhiều kết quả v* hẵng hạn chế đặt tổn thất to về khiếp tế do sâu hại gây ra. Tuy nhiên, sẽ l* ăn nh*p lý v* đỡ tạ thế bại liệt hơn lắm nếu như tuyển lựa đặng biện pháp phòng thủ biếu lượng trồng tỉa chống lại để đồng chốc lắm loại sâu hại khác nhau ra những thời điểm nhất quyết. Theo hướng n*o Ramadevi M., Radhakrishna Murthy Purcha (1983) h* đề pa xuất phun xịt thuốc diệt sâu 2 đến 3 dò trong suốt thời gian mực mỗi một giai đoạn đẻ cả, chạm trổ bông v* đỗ trái mức cây điều sẽ bảo rệ lượng chống lại sự tiến công hoi bệnh mực t*u tất t*t cạc loại sâu hại ch*nh v* phụ. Phun Monocrotophos 0.05% v* Carbaryl 0.15%, 30 - 40 ng*y trong suốt thời gian diễn ra vụ mùa h* tốt chứng minh l* lắm kết trái.

Ngo*i gian trừ hóa học cũng cần quan ho*i (Khi gi*u điều kiện) v*n dụng phòng sâu hại lượng điều tuần vin pháp sinh v*t học (thiên sáo), chẳng hạn như đối với bọ nh*ch muỗi người min vẫn thây toan xuể 5 loại thiên sáo l* Sycanus collaris, Sphedanolestis signatus, Irantha armipes, Occamustypicus v* Endochus inoratus sẽ rất lắm lợi hết phăng bình diện kỹ thu*t v* tởm tế.

Xem thêm: Sâu hại điều – Câu cấu ăn lá (Hypomeces sp.)