Sau 15 năm d*i chuẩn mực bị, khu th*nh phố Nam Long Waterpoint chả chỉ ghi lại vệt nhét sâu nhan sắc trong dạ khách khứa sang trọng những lần b*t bán vách công, tham dự án đương vinh diệu phanh nhân dịp giải thưởng “đ*t thị th*nh phanh nhất” tại trải thưởng bất hễ sản lệ Á – yên bình Dương. dẫn giải thưởng l* sự khẳng định những cam kết hạng chủ đầu tư về một cuống đồng hưng thịnh vượng đằng lề sông V*m Cỏ Đông lịch s*
tham gia án Nam Long Water Point không trung chỉ để b*c nhờ c*y v*o v*y tr* c*a ngõ kết nối th*nh thị hầu hạ chấy Minh v* 13 tỉnh giấc với lạ Sông C*u Long, với quy ụ lên đến 355ha đằng bờ sông V*m Cỏ Đông lịch s*, tham gia án hướng đến những chuẩn mực mới phắt khu th*nh phố vệ tuyền, đả thay đổi quờ gương mặt bất hễ sản Long An tự tã cho v*o mắt thị trường ra năm 2019.

Nếu như Phú Mỹ Hưng ch*nh l* tượng trưng ngữ đơn đ*t đô thị vệ tuyền trong suốt những năm 2000, thì tới ni Waterpoint còn tiễn tới một tượng trưng mới hồi xây dựng một cuống đồng văn minh sông nước, giữ nguyên l*nh vẻ lan truyền thống văn hóa xứ Tây sông nước cùng đồng đơn công với đồng chuẫn của sống quốc tế nhưng m* hãn hữu dự án n*o l* có được.