Sau 15 năm d*i chuẩn mực bị, khu đô thị trai Long Waterpoint không chỉ ghi lại vết chèn sâu sắc trong bụng khách sang những lần mở bán th*nh tiến đánh, tham gia án đang vinh hạnh để nhân trải thưởng “khu đô thị đặt nhất” tại trải thưởng bất hễ sản châu lệ Á – Thái Bình Dương. giải thưởng l* sự khẳng định những cam kết cụm từ chủ đầu tư về một cuộng đồng cường thịnh vượng đằng mé sông V*m Cỏ Đông lịch s*
tham dự án trai Long Water Point chẳng chỉ nhằm b*c nhờ v*o bởi tr* c*a ngõ kết tiếp kiến Th*nh phố phục dịch chấy Minh v* 13 tỉnh giấc với t*y Sông C*u Long, với quy ụ lên đến 355ha ph*a bờ sông V*m Cỏ Đông lịch s*, tham dự án hướng tới những chuẩn mới đi đ*t th*nh phố vệ rõ, tiến đánh thay đổi tuốt luốt khuân mặt bất động sản Long An từ lúc cho ra mắt ả trường học v*o năm 2019.

Nếu như Phú Mỹ Hưng ch*nh l* biểu trưng hạng đơn đ*t tỉnh th*nh vệ r*nh trong suốt những năm 2000, thời tới nay Waterpoint đang mang tới đơn tượng trưng mới hồi xây dựng đơn quýnh quáng cùng văn minh sông nước, giữ vẹn nguyên nét lan truyền thống văn hóa miền Tây sông nác đồng cùng một tiến đánh cùng với chuẫn của sống quốc tế cơ m* thi thoảng tham gia án n*y gi*u xuể.