vố bấu gi*u m*u xanh bầm non, trú ngụ rất khỏe v* kép hát mắt tòi ra. Lo*i sâu nè rất hay l* đụng, chúng đền ẩn náu dưới lá. nếu như chộ đụng chúng lâm xuống gắt giả bộ chết. cốp cấu d*i 16mm, bướng 6mm. Chúng đền rồng t*p kết ch*ch phá lá điều đuối, ép đầu trường đoản cú bên ngo*i tiến gần tới gân lá. chốc vách xê chúng nhiều dạng tạo v*t trụi hết lá chỉ còn trơ trẽn lại c*nh.

đơn lo*i khác cũng trêu chòng loại li bấu Myllocerus discolor B., cũng gây hư hại nghiêm tôn trọng những lá điều non, đặc biệt l* ở các vườn ươm cây con v* những vườn điều non.

phòng trừ:

hồi sâu đang thưa nhiều thể dùng vợt lưới thắng ép giết thịt. hồi sâu hỉ quá nhiều thì giả dụ phun xẹp thuốc trừ sâu Quinalphos 0.05% năng Endosulfan 0.05% đơn đến hai dọ.

Trên đây trình diễn.# một căn số loại sâu hại đẵn (hua xê muỗi, sâu đục cơ thể v* rễ) v* phụ gây tác hại nghiêm coi trọng đả thất thu sản lượng mức cây điều một cách đáng thu*t. Việc phòng tặng mỗi loại sâu hại kì phương pháp hóa học (thuốc tiêu diệt sâu) đúng khi hả phanh xem l* lắm kết quả v* h* v*n hạn chế thắng tổn thất to quách gớm tế bởi sâu hại hoi v*o. tuy rằng nhiên, sẽ l* th*ch hợp lý v* nâng tốn tê liệt hơn nhiều nếu như chọn lọc để vịn pháp phòng thủ biếu lượng trồng trỉa chống lại được đồng hồi nhiều loại sâu hại khác nhau ra những thời khắc cố định. Theo hướng n*o l* Ramadevi M., Radhakrishna Murthy Purcha (1983) hỉ đề xuất phun ghẹ thuốc tiêu diệt sâu 2 đến 3 lần trong thời kì của mỗi một tuổi đổ hết, trổ bông v* đỗ trái của lượng điều sẽ biểu vệ lượng chống lại sự tiến công hoi bệnh ngữ quờ quạng các loại sâu hại ch*nh v* phụ. Phun Monocrotophos 0.05% v* Carbaryl 0.15%, 30 - 40 ng*y trong thời kì diễn v*o vụ mùa hẵng đặt l*m chứng minh l* gi*u kết trái.

Ngo*i gian trừ hóa học cũng cần quan ho*i (buổi lắm điều kiện) v*n dụng phòng sâu hại cây điều phẳng cáo pháp sinh v*t học (thiên sáo), chả hạn như đối x* đồng bọ x*ch muỗi người min thoả thây định nổi 5 loại thiên sáo l* Sycanus collaris, Sphedanolestis signatus, Irantha armipes, Occamustypicus v* Endochus inoratus sẽ rất nhiều lợi cả phứt mặt kỹ trần thu*t v* gớm tế.

Xem thêm: Sâu hại điều – Câu cấu ăn lá (Hypomeces sp.)