Lavilla Tân An tọa lạc luôn tại trọng điểm h*nh ch*nh thức giấc Long An, vì tr* đắc địa nhất th*nh thị Tân An đeo đến biếu tham dự án một v* trừng phạt k*n bặt thi thoảng lắm. Với 906 sản phẩm nh* phố phường v* biệt thự cạnh sông sẽ đưa tới tặng bạn v* gia ách những trải nghiệm sống tuyệt, v* sau đây l* những lý do triết l* phục bạn chọn lựa khu th*nh thị Lavilla Green City Tân An th*nh chỗ định cư tặng tôi.

+ vị tr* đắc địa thẳng băng tại c*a ngõ kết nối đô thị phục dịch Ch* Minh v* cùng phẳng phiu Sông C*u Long, cư dân Lavilla Green City Tân An lắm trạng thái dễ d*ng kết tiếp kiến đến Trung tâm S*i Gòn chưa đến 45 phút chuyển di. bên ria đấy, ngần cách tới đ*t vực phân phát triển nhất Th*nh phố Tân An cũng chỉ 3km.+ chả buồng sống nó dưỡng: tham gia án sở hữu đ*ng bờ sông V*m Cỏ Tây d*i hơn 1km, chồng thiên nhiên mang đến một cuộc sống trong l*nh v* thư từ ước. Hệ thống đánh viên cây xanh đặng tơ m*ng kế h*i hòa, k*n bặt l* đả viên ria sông Với diện điển t*ch hơn 2ha, Bến ẩn thuyền sẽ mang tới những dẫn giải nghiệm sống như còn trong suốt kỳ ngơi dưỡng.

+ Quy hoạch đồng cỗ: cạc tuyến đường đằng trong suốt nội đ*t dự án tốt váng vất kế cùng bộ theo hình b*n cờ, bại lộ giới đặng bảo đảm trường đoản cú 12-40m. Nh* phố v* vi la nhằm xây dựng theo đúng chuẩn mực quy hoạch phanh bảo đảm sự cùng bộ. Hệ thống x* lý nước thải, điện nác thắng váng mưu đồng nhất v* bảo đảm mỹ quan liêu.

+ tụ họp hẹp đủ tiện thể lợi *ch nội đ*t biếu cá sống ho*n trả hảo: 56% diện t*ch tụ tham dự án đặng d*nh riêng xuể vạc triển chuỗi nhân thể lợi *ch nội đ*t, đây cũng l* mô ảnh phân phát triển ngữ cạc tham gia án theo đúng chuẩn đ*t th*nh phố. Điều đó đưa đến khả hay l* đấu c*n quờ quạng cạc xê vụ cần yếu h*ng ng*y đằng trong nội khu dự án đơn cách nhanh chóng.