TRUNG TÂM ĐÀO T*O ANH NGỮ QUỐC TẾ IIGCH*Y ĐIỂM TOEIC - IELTS - TOEFL IBTNHẬN CH*Y HỒ S* GỐC - BAO HẬU KIỂM - ĐẢM BẢO 100%NÂNG ĐIỂM CẤP TỐC TOEIC - IELTS - TOEFL NHANH CHÓNG WEB : https://trungtamquocte.blogspot.com/----------------------------------------------------------------------------------------MAIL : TRUNGTAM.IIG@GMAIL.COM----------------------------------------------------------------------------------------
Trung Tâm Đ*o Tạo Anh Ngữ Quốc Tế , xin cảm ơn Quý vị đã tin tưởng v* ủng hộ Trung Tâm trong suốt thời gian qua .

Nhằm mục đ*ch hổ trợ v* giúp đỡ các th* sinh vượt qua các kỳ thi Quốc Tế : Toeic IIG , IELTS , TOEFL . Trung tâm sẽ giúp bạn vượt qua một cách nhanh chóng .

Bạn thi nhiều lần m* không được kết quả mong muốn , Thi mãi vẫn không đ*u , không có chứng chỉ để tốt nghiệp , Công Ty cần bằng Toeic , IELTS

HÃY ĐẾN VỚI TRUNG TÂM ĐÀO T*O ANH NGỮ QUỐC TẾ IIG sẽ giúp bạn vượt qua 1 cách nhanh chóng , bao h*u kiểm . Đảm Bảo 100%

----------------------------------------------------------------------------------------

Các Bạn Vui Lòng Đăng Ký V* G*i Form như sau :

Họ v* Tên : ................................................ - SDT : Để Liên Hệ

CMND : .................................................. ....( 2 mặt )

Ảnh : 3x4 ( vui lòng scan hoặc chụp rõ l*m hồ sơ )

Chọn Ng*y Thi Theo Qui Định :

web : https://iigvietnam.com/lich-thi/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CH*Y ĐIỂM TOEIC - IELTS - TOEFL IBT
MAIL : TRUNGTAM.IIG@GMAIL.COM