Sau 15 năm trường học chuẩn bị, khu đô thị Nam Long Waterpoint đừng chỉ ghi lại vệt nhồi sâu sắc trong tâm khách khứa sang những lượt mở n*a vách đả, dự án đương vinh hạnh nhằm nhân trải thưởng “đ*t tỉnh th*nh được nhất” tại kinh qua thưởng bất cồn sản lệ Á – Thái Bình Dương. áp giải thưởng l* sự khẳng định những cam kết cụm từ chủ đầu tư phắt một quýnh với hưng vượng vượng bên lề sông V*m Cỏ Đông lịch s*
tham dự án trai Long Water Point giò chỉ đặt b*c c*y v*o bởi tr* c*a ngõ kết tiếp kiến tỉnh th*nh xâu Ch* Minh v* 13 thức giấc với phẳng Sông C*u Long, với quy mô lên đến 355ha bên bờ sông V*m Cỏ Đông lịch s*, dự án hướng đến những chuẩn mới đi đ*t tỉnh th*nh vệ to*n, đánh thay đổi b*t tất bộ mặt bất hễ sản Long An tự tã cho ra mắt ả trường học ra năm 2019.

nếu Phú Mỹ Hưng ch*nh l* tượng trưng ngữ một khu th*nh thị vệ tuyền trong suốt những năm 2000, thời tới nay Waterpoint đang tiễn chân đến một tượng trưng mới lúc xây dựng một quýnh với văn minh sông nác, giữ vẹn nguyên nét lan truyền thống văn hóa xứ Tây sông nác cùng đồng đơn l*m đồng cùng chuẫn cụm từ sống quốc tế cơ m* thảng hoặc tham gia án nè nhiều để.