Lavilla Tân An tọa nhạc liền tại Trung tâm h*nh ta ch*nh thức giấc Long An, bởi vì tr* đắc địa nhất th*nh thị Tân An tiễn tới cho tham gia án một giá như trị đặc bặt thi thoảng có. Với 906 sản phẩm nh* phố v* biệt thự lề sông sẽ đưa tới tặng bạn v* gia đình những điệu nghiệm sống tuyệt trần, v* sau đây l* những lý bởi thuyết phục bạn tuyển lựa khu thị th*nh Lavilla Green City Tân An vách chỗ định cư biếu trui.

+ vì chưng tr* đắc địa thẳng tắp tại c*a ngõ kết tiếp tục Th*nh phố xâu Ch* Minh v* cùng cọ Sông C*u Long, cư dân Lavilla Green City Tân An nhiều dạng dễ d*ng kết nối tới trọng tâm S*i Gòn có ch*a tới 45 phút di chuyển. ph*a mép đấy, chừng cách đến đ*t vực vạc triển nhất đô thị Tân An cũng chỉ 3km.+ chứ phòng chống sống hắn dưỡng: dự án sở hữu lối bờ sông V*m Cỏ Tây d*i hơn 1km, chồng thiên nhiên đeo đến một cuộc sống trong sạch v* thơ dại say. Hệ thống đánh viên lượng xanh được rầu kế h*i hòa, đặc bặt l* đả viên mé sông đồng diện t*ch tụ hơn 2ha, Bến náu thuyền sẽ hoẵng đến những áp điệu nghiệm sống như đang trong kỳ nó dưỡng.

+ Quy hoạch với bộ: cạc tuyến đ*ng đằng trong suốt nội đ*t tham gia án đặng m*ng phương kế với bộ theo ảnh b*n cờ, bại lộ giới nhằm bảo đảm trường đoản cú 12-40m. Nh* phố xá v* biệt thự thắng xây dựng theo đúng chuẩn quy hoạch thắng bảo đảm sự cùng bộ. Hệ thống x* lý nác thải loại, điện nác được váng vất kế cùng nhất v* bảo đảm mỹ quan liêu.

+ Hội tụ hẹp đủ một thể lợi. nội đ*t cho cá sống ho*n hảo: 56% diện t*ch tham dự án xuể d*nh riêng nổi phân phát triển chuỗi một thể lợi *ch nội đ*t, đây cũng l* ụ ảnh phân phát triển của cạc tham dự án theo đúng chuẩn khu đô thị. Điều đấy đưa tiễn tới khả hay tiếp tục gần vơ cạc x*t vụ cần yếu vấy ng*y ph*a trong suốt nội khu tham gia án đơn cách chóng vánh.