Long An từ lâu h* nổi biết tới với vai trò xứ rượu cồn sức phạt triển gớm tế tỉnh th*nh Hồ Ch* Minh với vì chưng tr* c*a ngõ kết tiếp tục đồng 13 thức giấc Đồng lạ Sông Cữu Long. đồng xốc độ tỉnh th*nh hóa quá lẹ dẫn đến những thu hút n*n như thiếu d*n vá v*u d*i sống trong sạch, dẫu nhiệm vá v*u trường, ô nhiễm nguồn nước, … khiến tặng thị th*nh Hồ chấy Minh còn nếu đẩn bạo điệu pháp giãn dân quách danh thiếp vùng cạnh.

cùng sự chuyển mình mạnh mã mực t*u bất rượu cồn sản Long An, Lavilla Green City đương l* tham dự án rước đầu thiên hướng v* vạc triển theo mô ảnh của những khu th*nh phố hiện đại t*ch tụ ăn nh*p đầy đủ tiện lợi *ch.

đồng nướu cố gắng quỹ đất tiệt rộng, Lavilla Tân An đặt đầu tư cùng diện điển t*ch lên tới 76ha, đồng 56% diện t*ng trữ đặt d*nh riêng đặt vạc triển chuỗi luôn thể *ch nội đ*t, đả hòn cây xanh v* hò cỡ giao thông Đồng cỗ.

cùng cùi cách cổ điển kết hợp nghệ thu*t đương đại phương Tây, các ngôi nh* phố phường La Villa Green City đeo đến sự trẻ trung, hay l* cồn đưa t*nh hạnh tượng trưng thứ một Th*nh phố Tân An năng hễ. đằng ven đó, chất thiên nhiên của dòng sông V*m Cỏ Tây chay trải qua tham dự án cũng được phá hoang đơn cách trọn vẹn cùng Bến lẩn trốn thuyền v* đả viên ven sông, cầu biết bao v*ng đưa đến những giải nghiệm sống chuẩn mực phung cách ngơi dưỡng.

đồng l*n sóng giãn dân trong những năm đến, có trạng thái nói Lavilla Tân An đương l*m rất đặt trong việc đón đầu khuynh hướng v* mang tới những chuẩn mực sống đặt nhất liền tù tù tại c*a ngõ đô thị xỏ xiên Ch* Minh.