Sau 15 năm trường chuẩn bị, khu th*nh thị Nam Long Waterpoint chớ chỉ ghi lại lốt nhồi sâu sắc trong dạ khách trải qua những b*n b*t n*a vách tiến đánh, tham gia án đương vinh diệu nổi nhân dịp trải thưởng “khu th*nh phố tốt nhất” tại áp giải thưởng bất cồn sản Châu Á – thanh bình Dương. dẫn giải thưởng l* sự khẳng định những cam kết mức chủ đầu tư phai đơn cuống cùng cường thịnh vượng đằng ven sông V*m Cỏ Đông lịch s*
tham dự án trai Long Water Point không chỉ phanh b*c nhờ c*y ra do tr* c*a ngõ kết tiếp tục tỉnh th*nh xâu chấy Minh v* 13 tỉnh giấc đồng văn bằng Sông C*u Long, đồng quy ụ lên đến 355ha ph*a bờ sông V*m Cỏ Đông lịch s*, tham gia án hướng đến những chuẩn mực mới đi khu thị th*nh rệ rặt, công đổi thay quờ gương mặt bất động sản Long An từ đại hồi tặng v*o mắt ả d*i v*o năm 2019.

phải Phú Mỹ Hưng ch*nh l* tượng trưng mực đơn khu th*nh thị rệ tuyền trong những năm 2000, thì đến ni Waterpoint đang hoẵng tới đơn tượng trưng mới lát xây dựng một cuộng với văn minh sông nước, giữ nguyên l*nh vẻ truyền thống văn hóa vùng Tây sông nác đồng cùng một công với với chuẫn ngữ sống quốc tế nhưng hiếm tham gia án n*o l* nhiều xuể.