đặt chuẩn mực bị kỹ lưởng đồng 15 năm ròng ủ ấp ý tưởng chạy một “đô thị bên sông” ven thị th*nh xỏ Ch* Minh, khu thị th*nh Waterpoint l* đứa con cưng nổi Công ty CP đầu tư trai Long cho v*o mắt ả d*i đồng điểm dấn l* bởi tr* thường xuyên tại c*a ngõ Tây Nam Th*nh phố v* 96ha vạc triển hệ thống bình diện nác v* thê thảm thiệt quất thiên nhiên bên rìa 5,8km đ*ng Sông V*m Cỏ Đông, giá như trị nhưng m* đầu h*ng ng*n tham gia án bất động sản khát khao.

tham dự án lấy thòng Sông V*m Cỏ Đông lịch s* l*m chất thơ dại thổi vong linh v*o cá sống với thiên nhiên trong sạch mát mẻ, cuộc sống gần gũi với tự nhiên. cùng sự tham gia mức cạc đối tác đến trường đoản cú Nh*t Bản, tham gia án hướng tới sáo nhắm nh*a l* một th*nh thị rìa sông t*ch trữ hiệp ch*t đủ tiện *ch lợi thứ hạng trả lời tương ứng mọi rợ nhu cầu trong cuộc sống. một cuộc sống hiện đại nhưng hả lưu giữ vẹn tròn vẻ truyển thống văn hóa miền Tây sông nước.

từ bỏ trọng tâm thị th*nh Hồ Ch* Minh di chuyển 30km trải qua Cao lao l* nhỉ gi*u dạng đến cổng tham dự án. nhiều dạng nói chỉ với 30 phút chuyển di như mở ra một chẳng phòng mới, một cuộc sống đưa đ*m phong tặng cách nghỉ dưỡng v* m*t trên dưới dân số ph*n chỉ gi*u 84 người/ha, một con mạng quá lý tưởng trong bối cảnh “cả thảy gắt quờ quạng v*ng”.