ghép c*nh (tháp c*nh) l* phương pháp Nhân hệt vô t*nh toán tiến đánh tặng 2 lượng gắn trực t*nh rau v* tiếp chuyện sinh hết như đơn cây ho*n chỉnh. các kiểu tháp c*nh dùng phổ quát tặng lượng điều nhiều:

- ghép chêm (wedge grafting) gồm 2 cách: tháp lượng mống cụt (đang gọi l* ghép trên thân thể trục lá mầm - Epicotyl grafting) v* ghép trên gỗ mềm dẻo (soft wood grafting).

- tháp ván (veneer grafting).

- ghép ph*a (side grafting).

- tháp kề (approach grafting).

Thời mùa:

Theo kinh nghiệm chèn tầm, thì kỳ tháp c*nh nổi nhất trong năm trùng phù hợp đồng pha sinh trưởng bừa bãi bừa mực lượng điều v* trong bất kỳ trường học hợp n*o l* sau hồi hương tháp khúc giả dụ lắm 2 tuần tra lễ ngay giáp điều kiện d*n nhiệt kiếm l* tối ưu tặng cây.

Gốc ghép:

trong suốt vơ danh thiếp kiểu tháp đền rồng dùng cạc cây con từ bỏ hạt lắm thời đoạn ăn nh*p công gốc ghép v* giò chộ có hiệu trái xấu n* vì gốc tháp gây ra tặng cây ghép cũng như chơi thấy có xảy ra hiện thời tượng chớ tương hợp giữa c*nh tháp v* gốc ghép vẫn chọn (Angles G.K. (1969). Anacardium occidentale. Ecology and botany in relation to propagation F.A.O. Conference on propagation on tropical and subtropical fruits . 9-1969, London).

Lựa chọn v* x* lý c*nh ghép:

C*nh tháp được chọn lựa từ những cây bầm hãy phanh tuyển được thâu hột công chi hay xuể nhất l* từ vườn gì cây bưng giả dụ có. đền chọn cạc c*nh tự 6 - 8 tháng tuổi (tùy yêu cầu mực kiểu ghép), có mỏm chồi m*p tròn, vỏ m*u nâu nhạt, trường khoảng 8 - 10 cm. giò nên chọn c*nh tháp thoả ra món ở vụ trước hay chồi băng. C*nh tháp thoả lựa cần nhằm x* lý k* quăng qu*t các phiến lá (đền l* 8 - 10 phiến lá tương ứng cùng bề trường 8 - 10cm) chỉ được lại quýnh quáng lá trước nhát hốt lấy c*nh tháp từ 7 - 10 ng*y. C*nh ghép k* tới đâu s* dụng hết tới đó thẳng thớm trong ng*y l* tốt nhất. trường ăn nh*p chứ dùng hết, nếu như giữ biếu c*nh tháp nhất l* trốc chồi chớ xuể khô khan tuần tra cách phanh các c*nh tháp v*o trong túi nilon tuyệt (nhẵn đối không trung phanh s* dụng bao nilon thoả đựng cứt bón) gi*u chứa rêu ẩm hoặc mạt cưa ẩm thắng biểu cai quản. Thời gian bảo quản tối da 1 - 2 ng*y.

Nguồn: Nhân giống điều bằng phương pháp vô t*nh – Ghép c*nh