trong suốt thời kì vừa qua rắn chắc lắm người hãy biết tới tham gia án Green City còn tiến đánh mưa đánh gió trên thị d*i bất rượu cồn sản ph*a Nam. tham gia án nhằm vạc triển theo ụ ảnh đ*t th*nh thị khép k*n bộc trực tại c*a ngõ kết nối đô thị Hồ Ch* Minh v* 13 thức giấc vùng Tây cùng toan hướng trở th*nh khu thị th*nh gương mẫu cụm từ thức giấc Long An.kép hát vẻ thông tin khách đầu h*ng cần biết trước lúc tuyển lựa đầu tư tại Lavilla Tân An:

+ Lavilla Green City Tân An nhằm đầu tư v* phát triển vì chưng Trần Anh Group v* Đồng Tâm Group, 2 đơn vị có oai t*n lâu thế hệ v* rất lắm vách đả tại thị d*i Long An.

+ tham dự án sở hữu 2 phương diện tiền đường Hùng vương vãi v* Quốc vỡ lở 1A, 2 tuyến đường quan trọng b*c nhất thức giấc Long An. Ngo*i ra từ dự án chỉ tắt hơi 2km nhằm kết đấu tới Cao xốc Trung Lương.

+ La Villa Green City sở hữu đường bờ sông V*m Cỏ Tây trường hơn 1000m, dòng sông đeo đến nhựa sống mãnh thua v* sự hưng thịnh vượng d*nh biếu cuộc sống mực t*u cư dân.

+ Tổng diện t*ch tham gia án 76ha, tuổi 1 khai triển 906 sản phẩm nh* phố xá thương mại, gắt nền v* vi la mé sông.

+ 56% diện trữ thời đoạn 1 tốt d*nh riêng được vạc triển hạ từng liên lạc, hệ thống đánh viên cây xanh v* chuỗi tiện lợi *ch k*n quyền d*nh cho cư dân.