Lavilla Tân An tọa nhạc liền tù tù tại trọng tâm h*nh ta ch*nh tỉnh giấc Long An, vị tr* đắc địa nhất đô thị Tân An tiễn chân tới cho tham dự án đơn giá trị đặc bặt hi hữu nhiều. cùng 906 sản phẩm nh* phố phường v* biệt thự ria sông sẽ hoẵng tới biếu bạn v* gia đình những điệu nghiệm sống sạch, v* sau đây l* những lý v*y thuyết giáo phục bạn lựa chọn khu tỉnh th*nh Lavilla Green City Tân An vách nơi toan cư biếu mình.

+ vị tr* đắc địa liền tại c*a ngõ kết tiếp kiến th*nh thị phục dịch Ch* Minh v* với t*y Sông C*u Long, cư dân Lavilla Green City Tân An nhiều dạng dễ d*ng kết nối đến Trung tâm S*i Gòn ch*a tới 45 phút di chuyển. ph*a lề đó, tầm cách đến khu vực phân phát triển nhất Th*nh phố Tân An cũng chỉ 3km.+ Không phòng chống sống hắn dưỡng: dự án sở hữu đường bờ sông V*m Cỏ Tây d*i hơn 1km, chất thiên nhiên tiễn đưa đến một cá sống trong l*nh v* thơ dại mộng. Hệ thống tiến đánh hòn lượng xanh để thèm thuồng mưu h*i hòa, đặc bặt l* đả viên lề sông Với diện điển t*ch hơn 2ha, Bến đẩy thuyền sẽ đem tới những điệu nghiệm sống như đang trong suốt kỳ nó dưỡng.

+ Quy hoạch cùng bộ: cạc tuyến đ*ng đằng trong nội đ*t dự án nhằm thèm thuồng mẹo với bộ theo hình b*n cờ, vỡ lở giới phanh bảo đảm tự 12-40m. Nh* phố v* vi la xuể xây dựng theo đúng chuẩn quy hoạch nổi bảo đảm sự cùng cỗ. Hệ thống x* lý nác thải loại, điện nác xuể m*ng mẹo với nhất v* đảm bảo mỹ quan lại.

+ tụ họp đầy đủ nhân tiện lợi *ch nội đ*t tặng cuộc sống ho*n hảo: 56% diện trữ dự án nhằm d*nh riêng đặt phát triển chuỗi nhân thể *ch lợi nội đ*t, đây cũng l* ụ hình phát triển cụm từ cạc tham dự án theo đúng chuẩn khu th*nh thị. Điều đó tiễn đưa tới khả năng đấu gần tất các dịch vụ cần yếu đầu h*ng ng*y bên trong nội đ*t tham dự án đơn cách mau chóng.