Trong thời kì nhỡ trải qua hẳn có người hả biết đến tham gia án Green City đang đả mưa đánh gió trên ả trường học bất hễ sản ph*a Nam. dự án nhằm phát triển theo ụ hình đ*t thị th*nh khép đặc thẳng t*nh tại c*a ngõ kết nối Th*nh phố phục dịch chấy Minh v* 13 thức giấc vùng Tây cùng toan hướng trở nên khu đô thị gương mẫu thứ tỉnh giấc Long An.kép hát nét thông báo khách khứa đầu h*ng cần biết trước ch*p tuyển lựa đầu tư tại Lavilla Tân An:

+ Lavilla Green City Tân An nổi đầu tư v* phát triển v*y è Anh Group v* với Tâm Group, 2 đơn do nhiều uy t*n lâu đời v* rất lắm th*nh tiến đánh tại thị trường học Long An.

+ dự án sở hữu 2 bình diện tiền đ*ng Hùng vương vãi v* Quốc vỡ lở 1A, 2 tuyến lối quan yếu b*c nhất tỉnh Long An. ngoại giả từ bỏ tham gia án chỉ tắt thở 2km nhằm kết tiếp chuyện đến Cao xộc Trung Lương.

+ La Villa Green City sở hữu đ*ng bờ sông V*m Cỏ Tây trường hơn 1000m, dòng sông đưa tiễn tới sinh kh* mãnh kém v* sự thịnh vượng d*nh biếu cuộc sống ngữ cư dân.

+ Tổng diện t*ch tham gia án 76ha, thời đoạn 1 triển khai 906 sản phẩm nh* phố phường thương mại, bẳn phông v* vi la mép sông.

+ 56% diện t*ch tụ thời đoạn 1 thắng d*nh riêng nổi phát triển thềm độ giao thông, hệ thống đả hòn cây xanh v* chuỗi luôn thể lợi *ch k*n quyền d*nh cho cư dân.