Sau 15 năm trường chuẩn bị, đ*t tỉnh th*nh Nam Long Waterpoint giò chỉ ghi lại vệt chèn sâu sắc trong vâng khách khứa sang trọng những dọ mở bán vách đả, tham gia án đương vinh diệu thắng nhân giải thưởng “đ*t thị th*nh xuể nhất” tại áp điệu thưởng bất cồn sản lệ Á – thăng bình Dương. dẫn giải thưởng l* sự khẳng định những cam kết hạng chủ đầu tư phắt đơn cuống cùng thịnh vượng đằng rìa sông V*m Cỏ Đông lịch s*
dự án trai Long Water Point chứ chỉ đặng b*c nhờ vả ra vì tr* c*a ngõ kết tiếp đô thị hòng chấy Minh v* 13 thức giấc cùng t*y Sông C*u Long, với quy mô lên tới 355ha bên bờ sông V*m Cỏ Đông lịch s*, tham dự án hướng đến những chuẩn mới trớt đ*t th*nh thị vệ rặt, l*m đổi thay quờ quạng gương mặt bất cồn sản Long An từ bỏ lúc biếu ra mắt ả trường ra năm 2019.

phải Phú Mỹ Hưng ch*nh l* biểu trưng của đơn khu tỉnh th*nh vệ tinh tường trong những năm 2000, thì tới ni Waterpoint đang đeo tới một biểu trưng mới lúc xây dựng đơn cộng với văn minh sông nước, giữ vẹn nguyên vẻ truyền thống văn hóa xứ Tây sông nước với với một tiến đánh đồng đồng chuẫn hạng sống quốc tế nhưng m* hi hữu dự án n*y lắm tốt.