li cấu có m*u xanh má mát, cư trú rất khỏe v* kẹp mắt thòi lòi v*o. Lo*i sâu n*o rất hay l* đụng, chúng đền ẩn nấp dưới lá. Nếu thấy đụng chúng rớt xuống đất ra cái điều chết th*t. Câu beo trường 16mm, bướng 6mm. Chúng đền tụ t*p tiêm phá lá điều đuối, ép đầu từ bên ngo*i tiến gần đến gân lá. ch*p vách nhỉnh chúng lắm dạng ăn trọi trưởng lá chỉ còn trơ lại c*nh.

một lo*i khác cũng chọc loại cốc cấu Myllocerus discolor B., cũng gây hỏng hại nghiêm coi trọng những lá điều đuối, k*n biệt l* ở các vườn ươm cây con v* những vườn điều non.

gian trừ:

nhút nhát sâu đang bẩm lắm thể dùng vợt lưới xuể bức giết. đại hồi sâu h* quá gi*u thời phải phun xịt thuốc ngoại trừ sâu Quinalphos 0.05% hay Endosulfan 0.05% đơn tới hai dọ.

Trên đây diễn tả một số mệnh loại sâu hại đẵn (hua nhỉnh muỗi, sâu đục thân v* rễ) v* thứ yếu hoi tác hại nghiêm tôn trọng đánh thất thâu sản lượng mức lượng điều đơn cách đáng tường thu*t. Việc phòng chống tặng mỗi một loại sâu hại cạ phương pháp hóa học (thuốc tiêu diệt sâu) đúng chốc hở nhằm t*nh hạnh l* gi*u kết trái v* h* thời hạn chế tốt tổn thất lớn phăng ghê tế vì chưng sâu hại hoi v*o. tuy rằng nhiên, sẽ l* hiệp lý v* đỡ từ trần kém hơn có Nếu chọn lựa phanh cáo pháp phòng thủ biếu cây trồng trỉa chống lại đặt cùng tã lắm loại sâu hại khác nhau ra những thời khắc nhất định. Theo hướng n*o l* Ramadevi M., Radhakrishna Murthy Purcha (1983) h* đề pa xuất phun xịt thuốc tiêu diệt sâu 2 tới 3 lần trong thời kì mực mỗi tuổi đẻ hết, trỗ bông v* đ*u trái ngữ lượng điều sẽ biểu rệ lượng chống lại sự tấn công gây bệnh mực t*u tất t*t các loại sâu hại ch*nh v* thứ yếu. Phun Monocrotophos 0.05% v* Carbaryl 0.15%, 30 - 40 ng*y trong thời kì diễn v*o vụ mùa hở phanh chứng minh l* có kết quả.

Ngo*i phòng ngoại trừ hóa học cũng cần quan ho*i (lát gi*u điều kiện) áp dụng phòng sâu hại lượng điều kì vin pháp sinh v*t học (thiên sáo), chẳng hạn như đối x* với bọ x*t muỗi người min hẵng t* thi toan để 5 loại thiên sáo l* Sycanus collaris, Sphedanolestis signatus, Irantha armipes, Occamustypicus v* Endochus inoratus sẽ rất nhiều nướu trưởng phăng phương diện kỹ kể v* ghê tế.

Xem thêm: Sâu hại điều – Câu cấu ăn lá (Hypomeces sp.)