Sấy l* công xong rất quan yếu chẳng thể thiếu trong quá đệ chế biến hột điều. Sấy chả chỉ được giảm cỡ ẩm tiến đánh khô nhân cơ m* quan trọng l*...