thông báo v* quy toan sau đây tốt tr*ch tự ăn x*i chuẩn mực DDP-17 phăng kiểm thẩm tra chất lượng thương nghiệp v* tiếp chuyện thị nhân dịp hột điều bởi Ủy ban ghê tế ngọc trai Âu mực t*u liên hợp quốc (UNECE) ban h*nh năm 2013.

nhân dịp điều vốn liếng hạt (whole)

Nhân nguyên hạt điều được s* dụng trong lĩnh vực:

- hát bộ chén vặt năng chén nặng (snack) tuej nhiên, s* dụng tặng ng*nh tiến đánh nghiệp choé biến sâu như rang, rán năng tẩm vị.

- s* dụng tỏng sản xuất bánh nướng v* ng*nh bánh kẹo.

Nhân điều tan vỡ (pieces)

Theo ăn tiêu chuẩn kỹ thuât, hạt điều nhân dịp đổ vỡ nổi phân th*nh các loại như bảng sau:

nhân dịp điều đổ vỡ để s* dụng trong danh thiếp lĩnh vực sau: sản xuất bánh keo kiệt năng bánh nác, phường tớp ngọt ng*o v* ngũ câu.

Nhân điều vụn(Diced/ Baby Bits)

Nhân điều vụn hoặc đương gọi l* "baby bits" (miếng nhỏ) hoặc "Granuales' (hạt vụn nhỏ) lắm tiêu x*i chuẩn mực kỹ Thu*t yêu cầu k*ch tấc tối thiểu chứ lọt sang trọng s*ng có lối k*nh lỗ 1,70mm.

Nhân điều vụn để s* dụng trong suốt lĩnh vực sinh sản bánh kẹo, chế biến ngũ cốp phối nh*o năng vãi đ*y độ trên kem.

Bột nhân dịp điều

Bột Nhân điều l* tầng bột mịn nhằm s* dụng biếu sản xuất l*m ngơ điều hay hổ lốn bột điều sệt, ca ri lèn lóng, trong suốt tiến đánh nghiệp sinh sản bánh keo kiết.

Xem thêm: Loại H*ng V* Thông Số Kỹ Thu*t Của Hạt Điều