Sau 15 năm d*i chuẩn mực bị, đ*t thị th*nh Nam Long Waterpoint chớ chỉ ghi lại dấu nhét sâu sắc trong suốt dạ khách khứa sang những lần mở bán vách l*m, tham dự án còn vinh hạnh nhằm nhân dịp kinh qua thưởng “đ*t th*nh phố nhằm nhất” tại giải thưởng bất rượu cồn sản châu lệ Á – thái ho* Dương. áp tống thưởng l* sự khẳng định những cam kết mực chủ đầu tư phứt đơn cuống với thịnh vượng đằng lề sông V*m Cỏ Đông lịch s*
tham dự án trai Long Water Point không chỉ xuể b*c nhờ vả v*o vì tr* c*a ngõ kết tiếp kiến tỉnh th*nh xâu Ch* Minh v* 13 thức giấc với tuần Sông C*u Long, cùng quy ụ lên tới 355ha ph*a bờ sông V*m Cỏ Đông lịch s*, tham gia án hướng tới những chuẩn mực mới bay đ*t th*nh thị rệ tuyền, đả thay đổi vớ gương mặt bất hễ sản Long An tự tã tặng ra mắt thị d*i v*o năm 2019.

Nếu như Phú Mỹ Hưng ch*nh l* biểu tượng ngữ một đ*t tỉnh th*nh vệ tinh trong suốt những năm 2000, thời đến ni Waterpoint đương mang đến một tượng trưng mới hồi hương xây dựng đơn cuống cùng văn minh sông nước, giữ nguyên vẹn nét lan truyền thống văn hóa vùng Tây sông nác cùng cùng đơn đả đồng cùng chuẫn ngữ sống quốc tế song hi hữu tham dự án n*o gi*u xuể.