Nh*n thiết kế r*p Thời trang Nam nữ ở Hanoi

Trong sản xuất h*ng may mặc công nghiệp, thiết kế ra r*p l* công việc quan trọng góp phần tạo nên sản phẩm đạt yêu cầu theo Style v* from hay cụ thể l* vóc dáng của từng nhóm người khác nhau hay các khách h*ng khác nhau. Công việc đòi hỏi người l*m phải được trang bị kiến thức chuyên môn, nắm được các qui tắc trong thiết kế mẫu v* các yêu cầu kỹ thu*t của sản phẩm.

Nh*n rõ những khó khăn của khách h*ng v* tầm quan trọng của bộ ph*n thiết kế r*p đối với ng*nh may v* ng*nh thiết kế thời trang, Xưởng may vnxk cho ra đời dịch vụ Nh*n ra r*p mẫu để các công ty, shop thời trang… có địa chỉ chuyên nghiệp v* tin c*y để thực hiện công việc kinh doanh của mình!
Nh*n Ra r*p mẫu, cắt, nhảy size vi t*nh
Quy trình:

R*p l* khuôn mẫu của sản phẩm, được cắt trên giấy theo hình dáng của chi tiết trên sản phẩm, r*p được đặt lên vải cắt ra bán th*nh phẩm, may ráp lại với nhau tạo th*nh sản phẩm, r*p dùng để cắt vải với số lượng lớn v* có thể tái s* dụng nhiều lần cho sản xuất.

PHẦN I: PHÂN TÍCH MẪU, BẢNG TÁC NGHIỆP – TÀI LIỆU CỦA KHÁCH HÀNG

– Đọc v* phân t*ch t*i liệu kỹ thu*t của khách h*ng, các yêu cầu kỹ thu*t trong t*i liệu
– Nghiên cứu mẫu khách h*ng , qui cách may của từng công đoạn , chất liệu tạo nên sản phẩm , độ co rút vải
– Phân t*ch bảng thông số th*nh phẩm , qui cách v* phương pháp đo thông số của sản phẩm


PHẦN II: THIẾT KẾ RẬP THEO TI ÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ MẪU

– Thiết kế r*p với các dạng sản phẩm sản xuất đại tr*, luôn có mặt trên thị trường d*nh cho trẻ em v* người lớn:


  • Áo : áo thun, áo jacket, áo chemise, áo liền quần . . .
  • Quần : quần thun, quần tây, quần jeans, quần short . . .


– Mẫu mềm: thiết kế r*p theo thông số th*nh phẩm trên giấy mỏng, thiết kế theo kiểu dáng v* thông số k*ch thước của sản phẩm.
– R*p cứng : Thiết kế mẫu bán th*nh phẩm s* dụng cho may mẫu, nhảy size v* giác sơ đồ.
– Chỉnh s*a r*p mẫu : phương pháp chỉnh s*a r*p mẫu dựa theo góp ý của bên may mẫu v* khách h*ng


PHẦN III: NHẢY SIZE, NHẢY C* – VÓC

– Lý thuyết về nhảy size
– Quy trình nhảy size theo thông số kỹ thu*t.
– Thực h*nh nhảy size trên các loại sản phẩm áo v* quần : áo jacket, áo thun, áo chemise, quần tây , quần jeans . . .


PHẦN IV: GIÁC S* ĐỒ VÀ TÍNH ĐỊNH MỨC

– Nguyên tắc v* phương pháp giác sơ đồ, t*nh tỉ lệ size trên sơ đồ
– Giác sơ đồ vải trơn , vải sọc, vải hoa văn . . .
– Phương pháp t*nh định mức vải, chỉ may cho một sản phẩm.


Các dịch vụ ra r*p mẫu của chúng tôi: