Các loại hình bảng hiệu khách sạn

Bảng hiệu khách sạn luôn l* một trong những t*nh năng quan trọng nhất của khách sạn, ảnh hưởng quyết định đến trải nghiệm của du khách.
+ Các dòng chữ trên bảng hiệu khách sạn phải l* sự tiếp nối tự nhiên của thiết kế, bổ sung cho t*nh thẩm mỹ của khách sạn v* cung cấp thông tin hữu *ch, cần thiết cho khách h*ng
+ Thương hiệu nên ‘theo sát’ khách sạn ở mọi kh*a cạnh – từ vị tr* trung tâm đến bảng chỉ dẫn.Thương hiệu nổi b*t giúp du khách nh*n diện khách sạn dễ d*ng hơn, đồng thời cung cấp các yếu tố k*ch th*ch thị giác, giúp họ nh*n ra ngay l*p tức
+ Ngo*i tiềm năng nh*n dạng, việc kết hợp sống động thương hiệu khách sạn v*o bảng hiệu cũng giúp củng cố bản sắc tổng thể của khách sạn.