PDA

View Full Version : GiẤy gi polure bn sẴn – giẤy nẾn gi giẦytransangdiep04093
01-20-2021, 06:04 PM
Để phục vụ cho các shop bán h*ng online các mặt h*ng thời trang- phụ kiện - túi xách - giầy dép ...
DÒNG Sản phẩm giấy gói chống ẩm, chống thấm, giấy gói h*ng, giấ polure, giấy nến gói quần gói, giấy nến gói giầy IN SẴN, BÁN SẴN, ĐẶT LÀ CÓ NGAY DO CÔNG TY VIỆT KIM SẢN XUẤT DÀNH RIÊNG CHO CÁC SHOP.

* Giấy Gói Thời Trang Hồng , Phụ Kiện (40x60cm - 40gsm ) ('https://shopee.vn/500-Gi%E1%BA%A5y-G%C3%B3i-Th%E1%BB%9Di-Trang-Ph%E1%BB%A5-Ki%E1%BB%87n-(40x60cm-40gsm-H%E1%BB%93ng)-i.74837527.7262035896')
Công dụng: Dùng để quần áo ('https://shopee.vn/500-Gi%E1%BA%A5y-G%C3%B3i-Th%E1%BB%9Di-Trang-Ph%E1%BB%A5-Ki%E1%BB%87n-(40x60cm-40gsm-H%E1%BB%93ng)-i.74837527.7262035896'), phụ kiện thời trang.
♻ K*ch thước: 40 x 60cm.
♻ Chất liệu: Giấy MG 40 gsm (̂́ ̂̉).
♻ M*u sắc: Hồng (̣̂ ̣̆ ́ - ̣̂ ̣̆ ̛).
♻ Quy cách đóng gói: 500tờ/kiện (±%:do giấy sẽ được cân ký nên không thể ho*n to*n ch*nh xác).
Với mẫu mã v* k*ch thước đa dạng chúng tôi mang đến cho khách h*ng nhiều sự lựa chọn th*ch hợp cho mình. (https://thedolive.com/detail/lich-bong-da-hom-nay-asian-cup-quoc-gia-2020-72458.html)

Ngo*i ra, chúng tôi còn nh*n IN THƯ*NG HIỆU trên giấy gói ('https://shopee.vn/500-Gi%E1%BA%A5y-G%C3%B3i-Th%E1%BB%9Di-Trang-Ph%E1%BB%A5-Ki%E1%BB%87n-(40x60cm-40gsm-H%E1%BB%93ng)-i.74837527.7262035896')

https://cf.shopee.vn/file/b84b12cb49393bc00609a95900747970 ('https://shopee.vn/500-Gi%E1%BA%A5y-G%C3%B3i-Th%E1%BB%9Di-Trang-Ph%E1%BB%A5-Ki%E1%BB%87n-(40x60cm-40gsm-H%E1%BB%93ng)-i.74837527.7262035896')
https://cf.shopee.vn/file/4722bd8a1526d0f79a6f0a817cf73beb ('https://shopee.vn/500-Gi%E1%BA%A5y-G%C3%B3i-Th%E1%BB%9Di-Trang-Ph%E1%BB%A5-Ki%E1%BB%87n-(40x60cm-40gsm-Xanh)-i.74837527.4362041243')
GIẤY GÓI THỜI TRANG BÁN SẴN T*I : http://Shopee.vn/tuigiaythucpham
Liên hệ tư vấn mua h*ng: Tel/zalo 037 555 999 8
Công ty In giấy gói thời trang Việt Kim - Qu*n 12
http://www.invietkim.com/giaygoithoitrang

https://cf.shopee.vn/file/683639928cee3882f7c9de07d7333343" ('https://shopee.vn/500-Gi%E1%BA%A5y-G%C3%B3i-Th%E1%BB%9Di-Trang-Ph%E1%BB%A5-Ki%E1%BB%87n-(40x60cm-40gsm-H%E1%BB%93ng)-i.74837527.7262035896')

GIẤY GÓI THỜI TRANG BÁN SẴN T*I : http://Shopee.vn/tuigiaythucpham
Liên hệ tư vấn mua h*ng: Tel/zalo 037 555 999 8
Công ty In giấy gói thời trang Việt Kim - Qu*n 12
http://www.invietkim.com/giaygoithoitrang

Giấy Pelure Gói Gi*y ('https://shopee.vn/1000-Gi%E1%BA%A5y-Pelure-G%C3%B3i-Gi%C3%A0y-(30x80cm-20gsm)-i.74837527.4519845907') (30x80cm - 20gsm)

https://cf.shopee.vn/file/3dc762fd96cc1f01276c130dae521278 ('https://shopee.vn/1000-Gi%E1%BA%A5y-Pelure-G%C3%B3i-Gi%C3%A0y-(30x80cm-20gsm)-i.74837527.4519845907')


♻ Công dụng: Dùng để gói gi*y dép, phụ kiện thời trang.
♻ K*ch thước: 30 x 80 cm.
♻ Chất liệu: Giấy Pelure 17gsm (̂́ ̂̉).
♻ M*u sắc: Trơn, nhám - Không In (̣̂ ̣̆ ́ - ̣̂ ̣̆ ̛).
♻ Quy cách đóng gói: 1000tờ/kiện
Với mẫu mã v* k*ch thước đa dạng chúng tôi mang đến cho khách h*ng nhiều sự lựa chọn th*ch hợp cho mình.

https://cf.shopee.vn/file/bb59dbda45e691b821e3cc0ad296d793 ('https://shopee.vn/1000-Gi%E1%BA%A5y-Pelure-G%C3%B3i-Gi%C3%A0y-(30x80cm-20gsm)-i.74837527.4519845907')

GIẤY GÓI GIẦY BÁN SẴN T*I : http://Shopee.vn/tuigiaythucpham
Liên hệ tư vấn mua h*ng: Tel/zalo 037 555 999 8
Công ty In giấy gói thời trang Việt Kim - Qu*n 12
http://www.invietkim.com/giaynen