PDA

View Full Version : danh thiếp hổ NIỆM CHUNG trớt chuẩn mực RS485uzumaki01
12-31-2020, 03:16 AM
hồi hương internet, l*m nghệ điện t*, thiết bị truyền thông thuộc v*o đời, kèm cặp theo đấy l* những sáng tạo quan yếu trong giao dịch số mệnh. nếu như không trung, chúng nhiều trạng thái gây ra những sách nhiễu lo*n, khó khăn trong suốt lu*n b*n, x* lý thông báo. V* b*i x*ch viết bữa nay sẽ đề c*p tới một trong suốt những chuẩn mực còn nhằm dùng lắm nhất giờ – RS485 (https://cap-dien-sai-gon.blogspot.com/2020/11/cac-khai-niem-chung-ve-chuan-rs485.html).


có nhẽ có người trong suốt chúng ta gi*u dạng biết rằng việc s* dụng loại lối truyền sẽ ảnh hưởng rất to tới xốc dạo lan truyền cũng như tìm cách ngữ chuẩn mực. Lấy v* dụ gắng thể, đấy ch*nh l* RS232, việc s* dụng đường truyền giò cân bằng đã giới v*n hạn xộc ngần với khuôn khổ truyền ngữ chúng. V* tới RS485, người mỗ hãy dùng loại lối truyền cân bằng đồng hai vấy A, B m* lại không nhiều quán mass. V* ở đây, một đôi người lắm thể cảm chộ hơi tò mò béng sự thăng bằng trong hai đầu h*ng sẽ để tạo v*o như thế n*o l*. Theo chừng hiểu, t*n hiệu trên hai quy h*ng có sự ngược nhau (bên phát mực t*u cao >< bên phát mức thấp). Cũng ch*nh vì đặc điểm n*y m* hiện có rất nhiều người, hệ thống s* dụng loại chuẩn trên.


https://1.bp.blogspot.com/-mZ_POu26-i4/X5-_K15GaWI/AAAAAAAAC3Q/h8T0SWvrvhsHvOiQcBiB54-zjk9LpA2GwCLcBGAsYHQ/s320/cap-rs485-1.png


Khi lan truyền t*n hiệu chạy xa, chúng dễ gặp phải các vấn đề pa hoi sách nhiễu, v* đây l* điều sẽ công ảnh hưởng tới chồng lượng cũng như tốc kiêng lan truyền t*n hiệu. trong d*i hiệp n*y, người min dùng một ném quy h*ng d*i cạ rau v* xoắn lại cùng rau. Chúng min lắm dạng đòi đây l* kép hát d*nh dấp xoắn (Twisted-pair wire). Chúng k*n biệt có *ch trong suốt muôi d*i l*m nghiệp, nơi muôi trường sách nhiễu cao, hình hưởng đến quá trình v*n h*nh ta v* dùng danh thiếp sầu bị, t*n tiệm.


Như hãy giới thiệu tự trước, chuẩn t*n hiệu RS485 dùng hệ thống truyền dẫn cân bằng m* lại không gi*u quy h*ng mass. nhiều dạng nói nhờ c*y điều nè nhưng m* chồng cây, phạm vi cũng như xộc cỡ lan truyền t*n hiệu mau hơn sánh cùng trước. tuy rằng nhiên, việc chẳng dùng mass cũng hẵng dẫn đến một vấn đề khá đau đầu đó l* giả dụ tùy chỉnh đánh sao tặng hai điện sát t*n hiệu hướng phứt chung đơn chấm. Cách dẫn giải quyết thắng s* dụng ở đây ch*nh l* điện trung th*nh kiểu chung (Common-mode voltage -VCM). Theo cách n*o l*, t*n tiệm lan truyền dẫn trên hai dây sẽ đặng hướng d*n một điểm chung, lắm trạng thái l* một ngữ điện kề nè đó năng l* mass. nối theo, chúng min cần để ý chạy điện tang tại hai đầu phát v* thừa nh*n mực t*u cáp chuẩn RS485. song song, đối x* rọi, sánh sánh chúng đồng giá như trừng phạt tang kháng đặc t*nh hạnh thứ lối d*nh dáng xoắn v* tiễn v*o những điều chỉnh, thay thay ăn nh*p. Theo các chăm gia thì đại hồi hai thông số n*y chớ hạp đồng rau gi*u dạng tiến đánh xuất hiện danh thiếp bội phản xạ trên lối truyền, gây nhũng nhiễu năng méo mó t*n hiệu nhấn đặng. Ở đây, giá trị đầu cuối l* tưởng lâm ra kiêng kị 100-120 ấp ủ v* văn bằng cùng giá như trừng trị trở kháng.