PDA

View Full Version : Cáp điều khiển Sangjin chống nhiễu thương tình tiệm Sangjinimatekcablevn
07-06-2021, 07:20 PM
Cáp điều khiển Sangjin chống crếp thương tiệm Sangjin, Korea Made, gồm nhiều loại gi*u lưới (Shield) v* chớ lưới, chồng lượng cáp chống sách nhiễu loại 1 (50% Đồng 50% nhôm) v* loại 2 (100% với). Cáp điều khiển Sangjin (Sangjin Control cable), d*nh nh*p cảng tự Korea cùng quy cách từ bỏ 0.5 SQmm, từ bỏ 2C đến 30C (2 core tới 30 core). Cáp Sangjin cùng loại để chủng (thắng d*nh dấp riêng) hiệp đề nghị kỹ tường thu*t cao như chống nhũng nhiễu, 2 tìm kiếm lưới, sợi xoắn kẹp hay l* sợi cáp xoắn 3.

áp dụng Cáp Sangjin (https://thegioidien.com/sanpham/3/94/SangJin.aspx)

Cáp điều khiển

Cáp điều khiển Sangjin (https://thegioidien.com/sanpham/3/94/SangJin.aspx) phanh v*n dụng kết tiếp kiến các th*nh phần hệ trọng đến hệ điều khiển trong máy moi váng vất bị, trong suốt cạc hệ máy nhiều ứng dụng điều khiển, từ bỏ đụng vv..
Quy cách cáp chống nhũng nhiễu: từ 0.5 SQmm căn số lõi cáp chống crếp: từ bỏ 2C đến 30C