PDA

View Full Version : In ti bnh m - in ti bnh m truyỀn thỐngtransangdiep04093
05-21-2021, 05:33 PM
IN TÚI BÁNH MÌ - IN TÚI BÁNH MÌ TRUYỀN THỐNG
In túi bánh mì - in túi burger - in túi g* rán ('https://tuigiaythucpham.com/tui-banh-mi/')
- Hiện nay, túi giấy ('https://tuigiaythucpham.com/tui-banh-mi/') cũng có nhiều loại, nhiều k*ch cỡ khác nhau. Tùy v*o nhu cầu, mục đ*ch s* dụng, bảo quản khác nhau để lựa chọn cho phù hợp.
https://tuigiaythucpham.com/wp-content/uploads/2018/08/BMOGKraft-minhhoa.png ('https://tuigiaythucpham.com/tui-banh-mi/')
Đ̣̆ ́:
Thấm hút dầu mỡ tốt, giấy dai.
Dễ s* dụng v* an to*n.
K*ch thước lớn, phù hợp cho nhiều loại thực phẩm khác nhau.
Thân thiện với mối trường, có thể tự phân hủy trong thời gian 2-3 tháng.
https://tuigiaythucpham.com/wp-content/uploads/2020/06/tuibanhmi7-848x800.jpg ('https://tuigiaythucpham.com/tui-ga-ran/')
TÚI GIẤY ĐỰNG GÀ RÁN ('https://tuigiaythucpham.com/tui-ga-ran/') - TEL: 037 555 999 8

https://tuigiaythucpham.com/wp-content/uploads/2020/06/tuigurger-400x399.jpg

̂ ̂́ ̉ ̂̉:
Công dụng: Các loại thức ăn nhanh như: Bánh mì ('https://tuigiaythucpham.com/tui-banh-mi/'), khoai chiên, g* lắc, xiên que, bánh bao, burger, paparoti...
Chất liệu: Giấy Fort / Giấy Kraft / Giấy Mg.
Thiết kế: In theo yêu cầu.
M*u sắc: Trơn Không in hoặc in từ 1 đến 4 m*u theo yêu cầu.
K*ch thước:
Size Nhỏ: D*i 18 x Rộng 10 x Hông 7cm.
Size Lớn: D*i 24 x Rộng 10 x Hông 7cm.
https://tuigiaythucpham.com/wp-content/uploads/2019/12/tui-banh-mi-que-01.jpg#main
TÚI BÁNH MÌ QUE ('https://tuigiaythucpham.com/tui-banh-mi/') - TÚI BÁNH MÌ THỊT ('https://tuigiaythucpham.com/tui-banh-mi/') - TEL: 037 555 999 8

Ngo*i ra chúng tôi còn nh*n l*m giấy gói có k*ch thước theo yêu cầu.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.
-------------------------------------------
VIỆT KIM - Xưởng In Ấn
-------------------------------------------
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4d/1/16/1f4de.png (https://shopdienmay.com) Hotline: 037 555 9998.
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/taf/1/16/1f6cd.png (https://trungthanh.net) Shopee: =AT1JgI4vGIPMuqoQSS7Y4A9UhO4mp2aB2oLwvUHshtmwU0HTB y3R-AKpo94TYAiwsJr3SUn-_ZBQPETvfp0nGxcnGBZjg-HfFG12CqHZITDVwCsOftf7rDmEAYDnBhbrYwTWYtztcL70xn-IXqXt7xPVeXMNGd6mleSya60R9n2Nrf5Lvp_Jg-hSZlsU0DnMz8_Q2EZv']https://shopee.vn/tuigiaythucpham ('https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Ftuigiaythucpham% 3Ffbclid%3DIwAR33XULTqyYGTaxTygA2Zir4bCok55RtztIXw eCMsnb_mjX4UfxokRRbR5A&h=AT07wjs0DYr22yAgh3Rhq2nx1-0wuFgr4FSrzyjL6IEAs37fYQvQiuOv0DSmlVjF8qA2x18N4Awk UqmS69kFZpi3j3g3aUaYETVi26CBN-1ZZ-HJcyLCpGqnd5Unyf4HPG4l&__tn__=-UK-R&c[0).
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/taa/1/16/1f310.png (https://hcom.vn) Website: =AT1JgI4vGIPMuqoQSS7Y4A9UhO4mp2aB2oLwvUHshtmwU0HTB y3R-AKpo94TYAiwsJr3SUn-_ZBQPETvfp0nGxcnGBZjg-HfFG12CqHZITDVwCsOftf7rDmEAYDnBhbrYwTWYtztcL70xn-IXqXt7xPVeXMNGd6mleSya60R9n2Nrf5Lvp_Jg-hSZlsU0DnMz8_Q2EZv']https://www.tuigiaythucpham.vn/ ('https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tuigiaythucpham.vn%2F%3F fbclid%3DIwAR0Y1v2YaeqYYwSH872LtQaYoF0Ox_XwvTofU-anox3-wG0sQoWE8LVYKOU&h=AT0UE5XPw2WB1KF0WfDXUSgM17xnTbxOL0tXVSMtE7Ljy2Ta alUTqNYAnCxTnk9fmQfySQ3Xs1LCGR-8rgJhiwNZRmqXsezxQxQIL_oC7U9yPDdErqbpDkTrWb48DMkhD QZz&__tn__=-UK-R&c[0);
=AT1JgI4vGIPMuqoQSS7Y4A9UhO4mp2aB2oLwvUHshtmwU0HTB y3R-AKpo94TYAiwsJr3SUn-_ZBQPETvfp0nGxcnGBZjg-HfFG12CqHZITDVwCsOftf7rDmEAYDnBhbrYwTWYtztcL70xn-IXqXt7xPVeXMNGd6mleSya60R9n2Nrf5Lvp_Jg-hSZlsU0DnMz8_Q2EZv']https://www.tuigiaythucpham.com/ ('https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tuigiaythucpham.com%2F%3 Ffbclid%3DIwAR1iCFsAigvqF1mkJipdRWGAL4FihmoXVnoKRa h7L9up3ZhS8bIV94qBumU&h=AT2-3Ry5j_R-fnxq74PngfPudK0Fp_RRLYFAjIC_aMeauYHz95N5-gmRPr6U-ofGuuwc00NwqGG5TvgoxDyqdCTrPKTi3Aku0t11EVYSZhBTg7L YTyrhODJoYICKIv5YNlvR&__tn__=-UK-R&c[0)
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tf6/1/16/1f3e0.png (https://thegioimanhinh.vn) Địa chỉ: 184 An Lộc, P.Thạnh Lộc, Qu*n 12, TP.HCM.
=AZWgAOyENKCFyb_GI0q8yQCNALKOlThZk0GzOVOAqd3zxIi-JywKA0SRyQ9XNTM2psuD2qkOg-vqa5J-0yUk4BL7PguDB1YnR2DF0kvtkmdM-tpHgNYO6NOVRVOQQGVgYwRdgGXxnAigiG7Vu3BoSqj0CCGuqcu gnF9OhLArge_Io9x37KbfZcX3AJpYRIZ2GlQ&__tn__=*NK-R']#túigiấythựcphẩm ('https://www.facebook.com/hashtag/t%C3%BAigi%E1%BA%A5yth%E1%BB%B1cph%E1%BA%A9m?__eep __=6&__cft__[0) =AZWgAOyENKCFyb_GI0q8yQCNALKOlThZk0GzOVOAqd3zxIi-JywKA0SRyQ9XNTM2psuD2qkOg-vqa5J-0yUk4BL7PguDB1YnR2DF0kvtkmdM-tpHgNYO6NOVRVOQQGVgYwRdgGXxnAigiG7Vu3BoSqj0CCGuqcu gnF9OhLArge_Io9x37KbfZcX3AJpYRIZ2GlQ&__tn__=*NK-R']#túiburger ('https://www.facebook.com/hashtag/t%C3%BAiburger?__eep__=6&__cft__[0) =AZWgAOyENKCFyb_GI0q8yQCNALKOlThZk0GzOVOAqd3zxIi-JywKA0SRyQ9XNTM2psuD2qkOg-vqa5J-0yUk4BL7PguDB1YnR2DF0kvtkmdM-tpHgNYO6NOVRVOQQGVgYwRdgGXxnAigiG7Vu3BoSqj0CCGuqcu gnF9OhLArge_Io9x37KbfZcX3AJpYRIZ2GlQ&__tn__=*NK-R']#túigiấyburger ('https://www.facebook.com/hashtag/t%C3%BAigi%E1%BA%A5yburger?__eep__=6&__cft__[0) =AZWgAOyENKCFyb_GI0q8yQCNALKOlThZk0GzOVOAqd3zxIi-JywKA0SRyQ9XNTM2psuD2qkOg-vqa5J-0yUk4BL7PguDB1YnR2DF0kvtkmdM-tpHgNYO6NOVRVOQQGVgYwRdgGXxnAigiG7Vu3BoSqj0CCGuqcu gnF9OhLArge_Io9x37KbfZcX3AJpYRIZ2GlQ&__tn__=*NK-R']#ecofriendly ('https://www.facebook.com/hashtag/ecofriendly?__eep__=6&__cft__[0)