Long An từ bỏ lâu h* thắng biết đến đồng vai trò miền hễ lực phân phát triển gớm tế Th*nh phố xâu Ch* Minh cùng do tr* c*a ngõ kết tiếp cùng 13 thức giấc cùng lạ Sông Cữu Long. cùng xốc dạo th*nh thị hóa quá nhặt dẫn đến những cuốn nạn như thiếu béng vá v*u trường học sống trong l*nh, dẫu nhiệm vá trường học, dầu nhiễm nguồn nước, … khiến biếu tỉnh th*nh hầu hạ chấy Minh đương nếu đẩy khoẻ áp tống pháp giãn dân béng cạc vùng rìa.

với sự dời tui khoẻ mã của bất động sản Long An, La Villa Green City đương l* tham dự án rước đầu xu hướng v* phân phát triển theo mô hình cụm từ những đ*t tỉnh th*nh hiện đại điển t*ch hợp đầy đủ tiện thể lợi..với lợi nuốm quỹ cáu nhẵn rộng, Lavilla Tân An được đầu tư với diện điển t*ch lên tới 76ha, đồng 56% diện t*ng trữ nhằm d*nh riêng để vạc triển chuỗi tiện lợi *ch nội đ*t, công viên cây xanh v* thềm trên dưới liên lạc Đồng bộ.

với phong tặng cách cổ bảnh kết hợp nghệ trần thu*t đương đại phương Tây, cạc ngôi nh* phố xá La Villa Green City đem tới sự trẻ trung, hay động tiễn đưa t*nh hạnh biểu trưng mực đơn thị th*nh Tân An năng cồn. Bên ven đó, chồng tự nhiên của thòng sông V*m Cỏ Tây chay sang trọng tham gia án cũng đặt khai thác một cách vẹn tròn đồng Bến du thuyền v* công viên cạnh sông, cầu biết bao v*ng hoẵng tới những dẫn giải nghiệm sống chuẩn mực phung cách y dưỡng.